Kết luận của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2008 và các giải pháp chủ yếu trong sáu tháng cuối năm
Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang khẩn trương thi công Ảnh: TTX
 
1- Về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2008 
Trong sáu tháng đầu năm 2008, đặc biệt là trong quý II, triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/T.Ư của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 20/2008/QH12 của Quốc hội và Nghị quyết số 10-NQ/CP của Chính phủ, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và cơ sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, có nhiều biện pháp cụ thể khắc phục những khó khăn do tác động của tình hình kinh tế thế giới và những khó khăn ở trong nước, đã đạt được một số kết quả bước đầu trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế... 
Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa thật ổn định và vững chắc, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn: Tăng trưởng kinh tế (GDP) chậm lại (chỉ đạt 6,5%, thấp hơn mục tiêu đã điều chỉnh là 7%); chỉ số giá tiêu dùng còn cao; tỷ lệ nhập siêu có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao hơn nhiều so với năm 2007, đẩu tư, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do giá cả nguyên vật liệu nhập khẩu tăng cao, thiếu vốn, lãi suất cao, tỷ giá còn biến động, khả năng cạnh tranh giảm sút; dịch bệnh gia tăng; tình hình tài chính, tiền tệ và thị trường chứng khoán còn thiếu ổn định; an sinh xã hội còn nhiều bức xúc, tình trạng tái nghèo có xu hướng gia tăng; đời sống của nhân dân, đặc biệt những người làm công ăn lương, gia đình chính sách, nhân dân trong các vùng bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và đồng bào dân tộc, người nghèo gặp nhiều khó khăn. Tình trạng đình công ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh diễn ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm trước...

Nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại nêu trên chủ yếu là do: sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ, những khó khăn của kinh tế thế giới, giá cả nhiều hàng hóa, vật tư, nguyên liệu trên thị trường thế giới tăng cao tiếp tục ảnh hưởng lớn đến nước ta. Một số cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quán triệt Kết luận số 22-KL/T.Ư của Bộ Chính trị về tình hình, nhiệm vụ mới chưa sâu, chưa đầy đủ, chưa có chương trình hành động cụ thể, tích cực, chỉ đạo thực hiện thiếu quyết liệt và đồng bộ. Công tác tuyên truyền còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với đòi hỏi của tình hình nhiệm vụ, chưa làm cho toàn xã hội thấy được mức độ khó khăn, phức tạp của tình hình, chưa tạo được quyết tâm cao của toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức. Một số cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2- Về các giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện trong sáu tháng cuối năm

Trong sáu tháng cuối năm, tình hình kinh tế thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Ở trong nước, các cân đối vĩ mô chưa ổn định, áp lực tăng đối với mặt bằng giá cả còn rất lớn; thời tiết, thiên tai, bão, lụt và dịch bệnh dự báo còn diễn biến phức tạp; việc làm, giảm nghèo vẫn là những thách thức rất lớn. Việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát cùng với việc bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 7% của cả năm 2008 là hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, của các ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

Trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 22-KL/T.Ư, ngày 4-4-2008 của Bộ Chính trị, Bộ Chính trị lưu ý và nhấn mạnh thêm các vấn đề sau đây:

Về kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô

- Tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ nhưng linh hoạt trong điều hành để vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, vừa thúc đẩy đầu tư sản xuất, kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế. Ðiều hành tỷ giá linh hoạt theo cung-cầu của thị trường để khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu; chống tình trạng đầu cơ và lũng đoạn thị trường ngoại tệ trong hệ thống các tổ chức tín dụng cũng như trên thị trường; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hoạt động lợi dụng tình hình khó khăn để kiếm lợi cục bộ. Rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các ngân hàng thương mại; quản lý chặt chẽ việc thành lập các ngân hàng thương mại mới, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống ngân hàng.

- Thực hiện kiên quyết hơn nữa việc tiết kiệm chi tiêu trong cả khu vực nhà nước, doanh nghiệp và toàn xã hội. Kiểm soát chặt chẽ tiết kiệm chi tiêu thường xuyên và cắt giảm chi tiêu đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước. Ðối với các địa phương, ngoài việc cắt giảm chi đầu tư các công trình đã chỉ đạo, cần rà soát để cắt giảm, điều chỉnh tiếp phần kinh phí từ nguồn vượt kế hoạch Trung ương giao; nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Phấn đấu tăng thu và tiết kiệm chi tiêu ngân sách Nhà nước để giảm mức bội chi ngân sách nhà nước. Kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước, nhất là đầu tư vào các dự án không thuộc lĩnh vực sản xuất và kinh doanh chính của doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến cung-cầu các mặt hàng trọng yếu, đáp ứng yêu cầu của sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; điều phối cung - cầu hàng hóa hợp lý giữa các vùng, miền, không để thiếu hàng cục bộ; xem xét tăng dự trữ quốc gia một cách hợp lý. Tăng cường quản lý giá cả, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để ổn định giá, chống đầu cơ, buôn lậu,  hạn chế tiêu dùng các mặt hàng xa xỉ, chưa phù hợp với điều kiện chung của đất nước. Xem xét điều chỉnh giá một số mặt hàng đi đôi với chính sách hỗ trợ trực tiếp cho một số đối tượng.

- Thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu; quản lý chặt chẽ và kiên quyết hơn nữa việc hạn chế nhập khẩu để giảm mạnh nhập siêu. Áp dụng chính sách thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và các chính sách phi thuế quan, chính sách tiền tệ, tín dụng, chính sách trợ cấp một cách linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với cam kết quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và giảm nhập siêu.

Duy trì tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hợp lý

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các quy định không phù hợp, gây cản trở cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tạo các điều kiện cần thiết cho phát triển mạnh các ngành công nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có hiệu quả để nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế. Ưu tiên thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản.

- Bảo đảm đáp ứng yêu cầu vốn (cả ngoại tệ) cho sản xuất các ngành hàng, các sản phẩm mà thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu đang có nhu cầu lớn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ...; thực hiện tạm ứng vốn kịp thời cho các nhà thầu để giải quyết khó khăn về vốn cho các công trình xây dựng sắp hoàn thành, nhất là công trình kết cấu hạ tầng then chốt của nền kinh tế. Tiếp tục thu hút và đẩy mạnh việc giải ngân các nguồn vốn FDI, ODA...

Áp dụng chính sách thuế linh hoạt để hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem xét giãn thời gian nộp thuế cho những doanh nghiệp gặp khó khăn trong một thời gian nhất định.

- Sớm sơ kết tình hình thực hiện thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế, báo cáo Bộ Chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 (khóa IX) để có giải pháp chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn và có chủ trương phát triển hợp lý trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.

Về an sinh xã hội

- Ðơn giản hóa các thủ tục, chuẩn bị tốt nguồn lực và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả các chính sách đã ban hành về bảo đảm an sinh xã hội cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ cận nghèo, vùng bị thiên tai, người lao động có thu nhập thấp...

- Ðẩy mạnh việc thực hiện các chương trình hỗ trợ người nghèo. Tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến hỗ trợ học sinh, sinh viên, các hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo.

- Chỉ đạo giải quyết có hiệu quả một số vấn đề xã hội bức xúc (khiếu kiện của nông dân,  đình công của công nhân...). Trợ cấp cho những người hưởng lương và hưởng trợ cấp từ ngân sách Nhà nước có hoàn cảnh khó khăn; nghiên cứu chế độ trợ cấp cho những đối tượng có công còn chưa được hưởng trợ cấp. Ðiều chỉnh sớm mức trợ cấp hưu trí và trợ cấp xã hội. Có chính sách để các doanh nghiệp trợ cấp khó khăn cho công nhân diện thu nhập thấp.

- Chủ động trong việc dự báo, tăng dự phòng, dự trữ và tổ chức tốt các hoạt động phòng, chống thiên tai, nhất là mùa bão lũ ở khu vực miền trung, miền núi, ngăn chặn dịch bệnh, hạn chế thiệt hại cho sản xuất và tài sản của nhân dân.

Cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục triển khai chương trình hành động về đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X), các giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống tham nhũng; trong đó tập trung xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc tồn đọng, dễ phát sinh thành các vấn đề phức tạp. Ðẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội.

Lãnh đạo tư tưởng, tuyên truyền, thông tin

- Tăng cường công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đúng về những khó khăn trong quá trình phát triển hiện nay của đất nước, xây dựng niềm tin và quyết tâm tranh thủ những thuận lợi và vượt qua khó khăn thách thức. Tổ chức tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh", thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sửa đổi lề lối làm việc, góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước ở mức phù hợp.

- Chỉ đạo chấn chỉnh công tác thông tin báo chí bảo đảm chủ động, thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng  định hướng về những chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước; tránh đưa ra những thông tin bất lợi, tạo dư luận xấu, gây tâm lý hoang mang cho nhân dân. Có biện  pháp đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng những khó khăn hiện nay để chống phá Ðảng, Nhà nước ta.

Căn cứ vào các kết luận nêu trên của Bộ Chính trị, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cấp, các ngành, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, thống nhất nhận thức trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân, có biện pháp triển khai cụ thể tạo sự chuyển biến tích cực, vượt qua khó khăn, thách thức trước mắt, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2008 và cả 5 năm 2006-2010 theo Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất