Đã có 6 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản sách giáo khoa

Đã có 6 nhà xuất bản được cấp phép xuất bản sách giáo khoa

(TG) - Thực hiện lộ trình xóa bỏ độc quyền xuất bản sách giáo khoa, trên cơ sở đề nghị của các cơ quan chủ quản, đến cuối năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp bổ sung chức năng, nhiệm vụ xuất bản sách giáo khoa, sách giáo viên cho 6 nhà xuất bản (NXB) có đủ năng lực. Đó là NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất