Triển lãm "Những tấm gương bình dị mà cao quý"
Nguồn: Truyền hình Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem thêm video khác