Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thành công tốt đẹp

Sáng 18/5, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đã xem:8390

Video khác