Việt Nam khẳng định uy tín trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Việt Nam đang ngày càng khẳng định uy tín và vị thế của mình khi tham gia vào giải quyết các vấn đề của thế giới. Nguồn: VTV

Đã xem:1216

Video khác