Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc đường lối đổi mới của Đảng

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật , Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:29791

Video khác