Chân dung của những "Nhà hoạt động nhân quyền" tự xưng ở Việt Nam

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật - Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:10512

Video khác