Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội

Nguồn: Chương trình Nhận diện sự thật, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Đã xem:3309

Video khác