Bến Tre đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng khảo sát hồ nước ngọt tại huyện Ba Tri. Ảnh: C.Trúc

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bến Tre tiếp tục rà soát, điều chỉnh các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh trong từng giai đoạn, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020 và Đề án thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Các ngành chức năng tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao kiến thức khoa học kỹ thuật cho nông dân; đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với mô hình phát triển sản xuất hiện có hoặc phù hợp với nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp để tham gia lao động cho doanh nghiệp khi đầu tư tại nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đặc biệt, Bến Tre xây dựng và triển khai đề án chương trình "Mỗi xã một sản phẩm”, trong đó chú trọng chọn ra các mặt hàng chủ lực, tiêu biểu để tập trung thực hiện, góp phần thực hiện thành công các chuỗi giá trị nông sản chủ lực của địa phương. Cùng với đó, tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới khẩn trương thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; kiểm tra, giám sát việc nâng chất tại các xã đã được công nhận, nhanh chóng hoàn chỉnh các nội dung còn nợ, khắc phục việc tụt tiêu chí, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, toàn tỉnh có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng nông thôn mới của các xã còn chậm, phong trào xây dựng nông thôn mới chưa đều khắp đối với tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Hiện các xã đã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 đang triển khai quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các tiêu chí. Cùng với đó kết quả thực hiện 4 tiêu chí cơ bản cũng còn hạn chế, điển hình như tiêu chí giao thông có 26 xã đạt (tỷ lệ 17,69%), tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm có 31 xã đạt (tỷ lệ 21,09%), tiêu chí thu nhập có 87 xã đạt ( tỷ lệ 59,18%), tiêu chí quốc phòng và an ninh có 128 xã đạt (tỷ lệ 87,07%)./.

Công Trí/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất