Giải Báo chí với phát triển bền vững: Trao Giải năm 2018 và phát động Giải năm 2019

Chiều ngày 23/11, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) phối hợp với Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) tổ chức lễ trao “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2018” và phát động “Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019”.