Khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng thanh niên xung phong và Ban quản lý các dự án trong thời gian qua. Những năm qua, lực lượng thanh niên xung phong trong cả nước đã phát huy truyền thống anh hùng, không ngại khó khăn gian khổ, xung kích đảm nhận những việc khó, việc mới như: Khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh; xây dựng các nông, lâm trường, các khu kinh tế thanh niên xung phong. Các mô hình phát triển kinh tế - xã hội nơi đóng quân, thực hiện các dự án xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp, cầu nông thôn, đảo thanh niên. Nhiều mô hình đã trở thành điểm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật sản xuất cho thanh niên và người dân tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Từ đó, lực lượng thanh niên xung phong đã góp phần xóa các "điểm trắng" về dân cư nơi biên giới, xóa đói giảm nghèo và khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ Tổ quốc. 

Hiện nay, cả nước có 44 đơn vị và hơn 7.400 đội viên lực lượng thanh niên xung phong; có 3 mô hình gồm: Tổng đội, đội; doanh nghiệp thanh niên xung phong và mô hình Trung tâm, trường giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm. Thời gian qua, các Tổng đội và doanh nghiệp thanh niên xung phong đã tích cực tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho thanh niên và người dân địa phương. Riêng Tổng đội đã tiếp nhận hơn 700 hộ gia đình lập nghiệp tại vùng dự án, giải quyết việc làm cho trên 3.600 lao động. Các doanh nghiệp thanh niên xung phong đã tạo việc làm và thu nhập cho khoảng 4.200 lao động; thực hiện gần 14 km đường dẫn giao thông trong xây dựng cầu nông thôn. Nhiều công trình, kết cấu hạ tầng cơ sở phục vụ đời sống, dân sinh ở đảo thanh niên, nơi tổng đội đóng quân được triển khai. Các trung tâm, cơ sở lao động xã hội, cơ sở cai nghiện, giới thiệu việc làm hoạt động có chất lượng. Hoạt động văn hóa, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và công tác quản lý các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử thanh niên xung phong thực hiện tốt. Từ thực tế các hoạt động đã xuất hiện những điển hình, điểm sáng tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Kom Tum, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh… 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, tồn tại như: Chính sách đất đai, chính sách về vốn đầu tư; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, đội viên thanh niên xung phong thực hiện chưa đồng bộ. Các chương trình, dự án chưa thực sự gắn với phát triển lực lượng thanh niên xung phong, hiệu quả mang lại chưa cao. Một số dự án sau khi kết thúc bàn giao còn thiếu sự quan tâm của địa phương trong việc bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình, hỗ trợ các mô hình sản xuất đảm bảo cuộc sống bền vững cho các hộ gia đình thanh niên. 

Các đại biểu dự hội nghị cũng chia sẻ các hoạt động thực tiễn của đơn vị, đồng thời nêu nhiều kiến nghị, đề xuất như: Cần quan tâm tạo các cơ chế đặc thù, chính sách cho thanh niên xung phong; nhân rộng các điển hình, mô hình, cách làm hay, hiệu quả; tham mưu triển khai các dự án mới, nhất là các vùng biên giới khó khăn, phức tạp; nghiên cứu, hướng dẫn đổi mới hoạt động ngày càng có chiều sâu… 

 Các đại biểu cũng thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, tổ chức lực lượng thanh niên xung phong tham gia phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng thanh niên xung phong tiếp tục tham mưu duy trì tổ chức giao ban hằng năm và các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội; tập trung giải quyết khó khăn về đất đai, bố trí nguồn vốn, có phương án tiếp nhận kết quả thực hiện dự án sau khi kết thúc đầu tư và có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho đội viên thanh niên xung phong tại các vùng dự án. Các đơn vị thanh niên xung phong đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị tư tưởng, các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến từng cán bộ, đội viên và nhân dân; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng công tác hoạt động của đơn vị và cán bộ, thanh niên. Các đơn vị phát triển đội viên mới, chú trọng công tác ổn định dân cư, tạo việc làm, tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, môi trường sống; quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ công.../. 

Võ Dung/TTXVN 


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất