Phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở đáp ứng nhu cầu của người học
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp phát biểu (ảnh TB)

Tham dự hội thảo có trên 100 đại biểu là lãnh đạo một số ủy ban quốc gia; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; các viện nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhấn mạnh, phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt để đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động học nghề - tạo việc làm. Đây là xu hướng chung của các quốc gia trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa và tiếp cận với cách mạng công nghiệp 4.0.

Kinh nghiệm và mô hình giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia nhằm cải cách và thúc đẩy tính thích ứng của giáo dục nghề nghiệp với thị trường việc làm. Mục tiêu chính là rỡ bỏ mọi rào cản về pháp lý, kỹ thuật, tài chính để tạo điều kiện thuận lợi, công bằng và bình đẳng cho tất mọi người về cơ hội tiếp cận với các dịch vụ đào tạo nghề, bao gồm việc học nghề, khởi nghiệp, có việc làm.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở và linh hoạt đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kỹ năng, thúc đẩy và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng cao từng bước đáp ứng được yêu cầu việc làm của thị trường lao động. Các loại hình đào tạo đa dạng sẽ đáp ứng nhu cầu của người học và khuyến khích họ tiếp nhận những thách thức mới về sự thay đổi của việc làm, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang thâm nhập sâu rộng vào tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Hơn nữa, đa dạng hóa các phương thức đào tạo sẽ tăng cơ hội học nghề và việc làm cho các nhóm dân số khác nhau, thúc đẩy học tập suốt đời, đặc biệt là những người không có điều kiện sử dụng các cách thức đào tạo truyền thống. Hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, phát triển nguồn nhân lực, gắn giáo dục nghề nghiệp với sự dịch chuyển mau lẹ của thị trường lao động, tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vào quá trình đào tạo nhân lực.

Tuy nhiên, nếu không nhận thức đầy đủ và quản lý không hiệu quả, giáo dục nghề nghiệp mở và linh hoạt sẽ gặp những rủi ro liên quan. Đó là chất lượng đào tạo, khó khăn trong việc công nhận văn bằng, chứng chỉ kỹ năng, tổ chức thực hiện. Do đó, về lâu dài, ông Doãn Mậu Diệp cho rằng, cần đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt và kế hoạch hành động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng cho rằng: “Giáo dục mở có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, đào tạo đáp ứng được nhu cầu chuyển từ mô hình thị trường lao động với công nghệ thấp,năng suất thấp sang thị trường lao động với công nghệ cao, năng suất cao; giúp phát triển nguồn nhân lực với một tốc độ nhanh hơn, cao hơn để đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là hình thức cần sớm triển khai rộng trong thời gian tới”.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: Đánh giá tổng quan về hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt của Việt Nam; Làm rõ khái niệm, đặc điểm và những thách thức khi tiếp cận và vận hành hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt; Phân tích mối quan hệ giữa phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt với học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa, các cơ hội việc làm bền vững cho người lao động; Gắn kết đào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động; Thông tin, kinh nghiệm của CHLB Đức và quốc tế, bài học vận dụng vào điều kiện Việt Nam; Định hướng cho việc phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp hướng mở, linh hoạt trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0.

Kết quả và khuyến nghị của hội thảo sẽ cung cấp những thông tin đầu vào để tham khảo cho việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và cơ chế, chính sách phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt, về lao động và việc làm; xây dựng kế hoạch hành động và đề xuất giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp và việc làm bên vững tại hệ thống  các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm./.

Thành Trung-Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Liên kết website

Mới nhất