Ninh Bình: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đầy ý nghĩa

(TG)- Trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư luôn được các cấp ủy Đảng, ban, ngành chức năng của tỉnh Ninh Bình quan tâm chỉ đạo toàn diện, cụ thể, sâu sát; trong đó, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp và các tổ chức thành viên đã tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên,...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất