Bình Phước: Ban hành Nghị quyết về chuyên đề về bảo hiểm xã hội
Tuyên truyền lưu động về BHXH, BHYT

Trong thời gian qua, việc mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Phước chưa tương xứng với tiềm năng, chưa bền vững. Số người hưởng BHXH một lần còn nhiều; tình trạng trốn, nợ BHXH, BHYT còn xảy ra; công tác thanh tra, kiểm tra mới chỉ tập trung vào việc giảm nợ đọng; việc KCB BHYT chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân… Do đó, BHXH tỉnh Bình Phước đã tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU để tăng cường thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn.

Nghị quyết đã đề ra những mục tiêu rất cụ thể như: Năm 2021 phấn đấu có 33% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 28% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BH thất nghiệp và 91% dân số tham gia BHYT. Năm 2022, chỉ tiêu lần lượt là 35%, 29,5% và 92%; Năm 2023 là 38%, 31,5% và 93%; Năm 2024 là 42%, 33% và 94%; Năm 2025 là 45%, 35% và 95%.

Cũng theo Nghị quyết, các cấp ủy Đảng có trách nhiệm phân công các thành viên trong cấp ủy phụ trách công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; phân công đảng viên ở chi bộ khu phố, thôn, ấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và các xã biên giới. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chuyên đề về BHXH, BHYT của các cấp ủy Đảng, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội ở cấp huyện, xã, thôn, ấp, tổ dân phố.

Cùng với đó, cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Phải cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành những chủ trương, cơ chế, chính sách để thực hiện lộ trình tăng diện bao phủ BHXH, BHYT; tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung, kết quả thực hiện Nghị quyết; phổ biến, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả./.

Tuấn Phạm

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất