Cảnh giác với những chiêu trò phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc
Kinh tế Tây Nguyên đang ngày một phát triển. Ảnh: http://baogialai.com.vn

Phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam là một trong những mục tiêu mà các thế lực thù địch không bao giờ từ bỏ trong thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình". Các tỉnh Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ... là những địa bàn trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch. Cách đây ít năm, hòng kích động, chia rẽ người Kinh với đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, các thế lực thù địch đã sử dụng tổ chức FULRO tuyên truyền xuyên tạc, rằng "Tây Nguyên là của người Thượng", "Đồng bào dân tộc ở Tây Nguyên phải liên kết lại đuổi người Kinh về xuôi"... Với tinh thần cảnh giác cao độ của người dân, cùng với các biện pháp nghiệp vụ kiên quyết của lực lượng chức năng, chúng ta đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời những âm mưu và hành động phá hoại đó.

Kinh tế Tây Nguyên đang ngày một phát triển. Ảnh:http://baogialai.com.vn

Nhưng các thế lực thù địch không dễ gì từ bỏ. Chúng vẫn luôn tìm cách phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta. Những chiêu trò mà chúng thực hiện như những “nọc độc” vẫn hằng ngày, hằng giờ len lỏi vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, lợi dụng sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của người dân để tiêm nhiễm, chống phá. Mặc dù các cơ quan bảo vệ pháp luật, lực lượng chức năng của Việt Nam đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng nhưng những chiếc "vòi bạch tuộc" của tổ chức FULRO vẫn không ngừng tìm cách vươn xa, chui sâu vào từng ngõ ngách của xã hội để tiến hành các hoạt động móc nối, lôi kéo những phần tử xấu ở trong nước thực hiện các hoạt động chống phá Việt Nam quyết liệt hơn. Điển hình vào cuối tháng 9-2014, tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu, gồm: Rmah Blot (54 tuổi), Ksor Hlip (59 tuổi) và Kpă Chul (64 tuổi), cùng trú tại huyện Chư Pưh. Qua đấu tranh khai thác, ta nắm được từ tháng 9-2013 đến nay những đối tượng này đã nhiều lần liên lạc, nhận sự chỉ đạo của một số đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài để tuyên truyền, lôi kéo bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Pưh bỏ sinh hoạt tôn giáo truyền thống, tập trung nhóm họp "Tin lành Đề Ga", âm mưu chia rẽ người Kinh và người Thượng, kích động chống Đảng, chính quyền; tiếp tục gây dựng cơ sở hoạt động hòng thành lập cái gọi là “Nhà nước Đề Ga”...

Để tuyên truyền, lôi kéo được nhiều người dân tham gia vào những chiêu trò của tổ chức phản động này, chúng thường dùng tiền mua chuộc những người nhẹ dạ cả tin, sau đó cung cấp tài liệu phản động để chỉ đạo phát tán. Cũng có nơi chúng lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý của chính quyền, cơ quan chức năng để tổ chức chiếu đĩa DVD tuyên truyền về “Tin lành Đề Ga” cho nhiều người xem và lôi kéo những người dân nhận thức hạn chế, thiếu hiểu biết về pháp luật, hám lợi trước mắt tham gia vào tổ chức này.

Mặc dù thực tiễn đã khẳng định rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng các thế lực thù địch phản động luôn tìm cách xuyên tạc, phủ nhận. Để thực hiện mưu đồ đó, một số đối tượng đã phát tán tài liệu bịa đặt, dựng cảnh người dân ăn mặc rách rưới, nhem nhuốc... rồi chụp ảnh, quay camera gửi ra nước ngoài tung lên một số trang mạng nhằm bôi nhọ chế độ, xuyên tạc nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Địa bàn chúng thường hoạt động là ở các buôn, làng thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Nhưng tất cả những chiêu trò đó không qua được tai mắt nhân dân và các lực lượng chức năng.

Lợi dụng những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, các thế lực thù địch phản động, trong đó có tổ chức FULRO lưu vong vẫn ra sức thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, tiếp tục lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo hòng phá hoại thành quả cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Việt Nam. Nhưng dù bằng chiêu thức gì chăng nữa, các thế lực thù địch phản động cũng không thể phủ nhận được thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam, không thể chia rẽ được tình đoàn kết đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. Ngay từ Đại hội lần thứ nhất các dân tộc thiểu số (ngày 3-12-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhờ sức đoàn kết trong đấu tranh của tất cả các dân tộc, nước Việt Nam ngày nay được độc lập, các dân tộc thiểu số được bình đẳng cùng dân tộc Việt Nam, tất cả đều như anh chị em trong một nhà, không có sự phân chia nòi giống, tiếng nói...”.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một nguyên tắc nhất quán trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước ta. Đặc biệt những năm gần đây, Đảng ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách mới hướng đến đồng bào các dân tộc thiểu số. Để những chủ trương, chính sách đó thực sự đi vào cuộc sống, Chính phủ đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là trên địa bàn Tây Nguyên bám sát cơ sở để tổ chức thực hiện. Các chương trình, dự án kinh tế, văn hóa, xã hội được triển khai nhanh chóng đã tạo ra sự đổi thay đáng kể trong đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc, khoảng cách chênh lệnh về trình độ văn hóa, đời sống kinh tế... giữa đồng bào dân tộc thiểu số với đồng bào Kinh ở Tây Nguyên và các địa phương miền núi ngày càng được thu hẹp...

Không ai có thể phủ nhận được những thành quả về thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những chuyển động căn bản ấy đã góp phần không nhỏ giúp các cấp ủy đảng và chính quyền tăng cường đoàn kết dân tộc, động viên và phát huy sức mạnh to lớn của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh…

Để tiếp tục đấu tranh triệt phá những âm mưu kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch nói chung và của cái gọi là "Tin lành Đề Ga", “Nhà nước Đề Ga” nói riêng, chúng ta cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp. Cùng với xử lý nghiêm minh những hành vi chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây bất ổn về chính trị-xã hội, chúng ta cần đặc biệt chú ý đến công tác quản lý xã hội. Thực tiễn đã khẳng định, cấp ủy, chính quyền nhất là ở cấp cơ sở đóng vai trò rất quan trọng trong công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng, các tổ chức chính trị, đoàn thể quần chúng, triển khai các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Gần gũi, sát dân, nắm chắc địa bàn còn giúp cho cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào để có biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả, ngăn chặn kẻ xấu lợi dụng. Mặt khác, quản lý chắc địa bàn sẽ giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở chủ động phát hiện, đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động, để từ đó thông qua tuyên truyền tạo ra bước chuyển biến trong nhận thức, nâng cao tinh thần cảnh giác, phát huy trách nhiệm của mọi người dân trong phòng tránh, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại. Đi kèm với đó, chúng ta cần tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên nói riêng. Đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, quê hương khởi sắc, đó chính là cơ sở, nền tảng để củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.


Kim Ngọc/ QĐND


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất