Đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên không tin theo tà đạo “Hà Mòn”

Ngày 28/10, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Tổng cục An ninh II (Bộ Công an) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả đấu tranh và bàn biện pháp ngăn chặn, xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên trong thời gian tới.

Trung tướng Triệu Xuân Hòa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cho biết, tà đạo “Hà Mòn” thực chất không phải là một hiện tượng tôn giáo mới, không phải là một tín ngưỡng dân gian mà là hoạt động của một nhóm người phản động nhằm lôi kéo những người dân nhẹ dạ, có nhận thức thấp tham gia và làm theo những điều bịa đặt, lừa phỉnh. Tà đạo này không có giáo lý riêng, nội dung tài liệu tuyên truyền của tà đạo thực chất là giáo lý, giáo luật của đạo Công giáo. Các đối tượng cầm đầu đã tự biên soạn thêm lời giáo huấn của Đức Mẹ để lôi kéo giáo dân từ bỏ sinh hoạt đạo Công giáo cùng các phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên để theo tà đạo Hà Mòn, gây xáo trộn xã hội, lôi kéo bà con bỏ ra rừng, không sản xuất, khiến tình trạng đói nghèo, bệnh tật ngày càng tăng….

Theo đó, các tỉnh Tây Nguyên khẩn trương rà soát, phân loại, đánh giá đúng thực trạng hoạt động của tà đạo “Hà Mòn" tại từng địa bàn. Trên cơ sở đó, các địa phương áp dụng đồng bộ các biện pháp, đối sách thích hợp trong công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh, xử lý đối với từng loại đối tượng, trong đó chú trọng tăng cường lực lượng để truy tìm, kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn, lánh mặt về trình diện; đồng thời, xóa bỏ triệt để các điểm nhóm đang lén lút hoạt động tại các buôn, làng.

Các tỉnh tiếp tục triển khai, duy trì các tổ công tác bám thôn, buôn, làng để tuyên truyền, đấu tranh liên tục; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp, qua đó làm tốt công tác củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở; tranh thủ các chức sắc tôn giáo, giáo phu, những người có uy tín trong buôn, làng cùng tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng tin, theo tà đạo "Hà Mòn".

Các địa phương cũng thực hiện có hiệu quả hơn các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, các kiến nghị chính đáng của đồng bào; đồng thời, tăng cường bảo tồn, khôi phục, phát huy các giá trị và hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo truyền thống. Các địa phương phát huy, nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các buôn, làng, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, từng bước đẩy lùi, xóa bỏ các mặc cảm của đồng bào trước đây đã tin, theo tà đạo này…

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay có 1.758 người dân tộc thiểu số ở 24 buôn, làng của 10 xã ở 8 huyện thuộc 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk tin, theo tà đạo “Hà Mòn”. Các tỉnh Tây Nguyên có xuất hiện tà đạo này đã tăng cường lực lượng xuống cơ sở, tập trung tuyên truyền, vận động quần chúng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở và chỉ đạo sản xuất, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Các lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, đẩy mạnh công tác vận động quần chúng để phản bác luận điệu tuyên truyền, lừa mị của các đối tượng phản động, làm cho người dân hiểu rõ bản chất của tà đạo “Hà Mòn”. Nhờ vậy, đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã có 718 người không còn tin và theo tà đạo này. /.

Theo TTXVN


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất