Vĩnh Long nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Theo đó, trong năm, hai đơn vị triển khai toàn diện, đồng bộ có trọng tâm trọng điểm các hoạt động tuyên truyền biển đảo, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc gắn với thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới. Bên cạnh đó, hai đơn vị kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng và nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang trước những diễn biến mới trên biển, đảo... tạo niềm tin và kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, không bị kích động lôi kéo, lợi dụng tình hình biển đảo để chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân chủng Hải quân, đơn vị, địa phương.

Để thực hiện nội dung phối hợp, Nhà máy X55 Hải quân cử báo cáo viên đến nói chuyện thời sự về biển, đảo; phối hợp với các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền về biển, đảo, về việc thu hút nhân tài vào phục vụ tại Quân chủng Hải quân. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp Nhà máy X55 Hải quân đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo, kết hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao giữa đoàn viên, thanh niên trong nhà máy và địa phương; tổ chức cho lực lượng làm công tác tuyên truyền của hai đơn vị đi thực tế tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long, thực hiện chương trình phối hợp năm 2016, hai đơn vị đã cử báo cáo viên đến báo cáo tình hình thời sự, thông tin về biển, đảo Việt Nam và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh theo định kỳ; tổ chức 10 cuộc tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực vào Quân chủng Hải quân cho gần 3.500 giáo viên và học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông. Từ nguồn tư liệu về tình hình biển, đảo do Nhà máy X55 Hải quân cung cấp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn 60.000 tờ bướm tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam và phát hành đến tổ dân phố để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; biên soạn đề cương tổng hợp về vấn đề biển, đảo, chủ trương và giải pháp của Đảng, Nhà nước để phục vụ đội ngũ báo cáo viên các cấp trong tỉnh… Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của người dân Vĩnh Long đối với biển, đảo và hoạt động bảo vệ chủ quyền Tổ quốc của lực lượng hải quân, bộ đội biên phòng./.

Phạm Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất