Thứ Ba, 23/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Sáu, 16/12/2022 14:24'(GMT+7)

Chính phủ và Trung ương Đoàn ký kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2022 - 2027

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Sau khi Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 chính thức ra mắt Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã đại diện ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027.

Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT-CP-BCHTWĐ ngày 29/12/2017 về "Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" giai đoạn 2017-2022 sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. Nhận thức của chính quyền, tổ chức Đoàn các cấp trong việc phối hợp công tác, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cũng như trong sự nghiệp chăm lo, giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ được nâng lên. Các nội dung phối hợp công tác được triển khai đồng bộ, đạt kết quả cụ thể.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương tăng cường gặp gỡ, trao đổi với thanh niên, làm việc với tổ chức Đoàn để lắng nghe nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Đoàn liên quan đến thanh thiếu nhi; có nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.

Trong 5 năm qua, trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Trung ương Đoàn và các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 13 văn bản liên quan trực tiếp đến cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên, chương trình, đề án Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã phối hợp với Ban Chấp hành tỉnh, thành đoàn triển khai quy chế phối hợp, cụ thể hóa các nội dung trong chương trình, kế hoạch hoạt động năm. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tính từ sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay, 54/63 tỉnh, thành phố ký Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân với Ban Chấp hành tỉnh, thành đoàn...

Theo đó, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã phối hợp: Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên; hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; triển khai công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em...

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại Đại hội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 - 2027. Quy chế phối hợp gồm 11 điều, kèm theo Phụ lục Danh mục 45 nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Quy chế nêu rõ, trong giai đoạn 2022 - 2027, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn sẽ tăng cường về phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh thiếu niên; phối hợp giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; đoàn kết tập hợp thanh niên. Đáng chú ý là việc phối hợp triển khai hiệu quả Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030".

Đồng thời, hai bên đẩy mạnh phối hợp nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; hội nhập quốc tế; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, triển khai, thực hiện pháp luật, chính sách; giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi.../.

Theo TTXVN

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất