"Chiếc sàng" của Đảng
(Ảnh minh họa)

Quán triệt sâu sắc quan điểm đó, những năm qua, Đảng ta luôn làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp Đảng, gắn liền với sàng lọc, kỷ luật đảng viên.

Theo số liệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tính đến hết năm 2017, cả nước có hơn 4,9 triệu đảng viên. Từ năm 2011 đến 2017, toàn Đảng kết nạp được 1.461.701 đảng viên. Tuy nhiên, cũng trong giai đoạn này, Đảng đã đưa ra khỏi đội ngũ bằng hình thức xóa tên 50.938 đảng viên, trong đó có 12.499 đảng viên bị kỷ luật khai trừ.

Riêng năm 2018, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 4.000 tổ chức đảng và hơn 17.000 đảng viên…

Nhận rõ thực tế đó, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, chỉ rõ: Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi; còn vi phạm quy định, nguyên tắc về kết nạp đảng viên.

Đảng thực sự đau lòng khi có những tổ chức đảng do “chạy theo thành tích” trong phát triển Đảng, vì “nể nang”, muốn tạo điều kiện cho “người thân quen”, có động cơ không đúng đắn khi vào Đảng nên nôn nóng dẫn đến việc bỏ qua, xem nhẹ những quy định, quy trình kết nạp đảng viên. Một số tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị vùng trung tâm, có đủ điều kiện đề ra tiêu chuẩn kết nạp Đảng cao hơn so với quy định, nhằm chọn cho Đảng những người giỏi về tài năng, sáng về đạo đức nhưng vẫn “cào bằng”, thậm chí còn “hạ thấp tiêu chuẩn” để nhanh đưa quần chúng của mình vào Đảng… Kết quả, sau khi kết nạp, đảng viên mới thiếu gương mẫu, chưa được quần chúng tin tưởng; thậm chí gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều tổ chức cơ sở đảng mất sức chiến đấu một phần do kết nạp những đảng viên chưa đủ tiêu chuẩn, biết đúng không ủng hộ, thấy sai không dám đấu tranh. Hậu quả lâu dài sẽ làm cho Đảng giảm sút khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu, thậm chí có thể dẫn đến làm biến chất, làm tan rã Đảng, ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Nhận rõ những tồn tại đối với công tác kết nạp, giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đảng viên, nên việc ban hành Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng ta trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là “chiếc sàng” của Đảng, để chọn ra những đảng viên tốt.

Do vậy, cùng với những giải pháp mà Chỉ thị số 28 đề ra, để chấn chỉnh công tác kết nạp đảng viên, khắc phục triệt để tình trạng chạy theo số lượng thì khâu tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng phải được mỗi cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm, chú trọng nhất.

Trong công tác tạo nguồn, cần chú trọng mở rộng đối tượng đối với học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên, công nhân, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số; có nhiều giải pháp tạo nguồn đối với khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Có giao chỉ tiêu nhưng không cứng nhắc, giao khoán.

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng và trách nhiệm trước chi bộ về hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng, về động cơ phấn đấu vào Đảng, chất lượng của người vào Đảng trước khi kết nạp...

Sau khi kết nạp, công tác theo dõi, quản lý, kiểm tra phải được các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành chặt chẽ, thường xuyên. Kiên quyết, kịp thời loại bỏ những đảng viên không đủ tiêu chuẩn ra khỏi Đảng. Đặc biệt, cần sàng lọc những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, mượn “chiếc áo Đảng” khoác lên mình để trục lợi cá nhân./.

Lê Duy Thành (qdnd.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất