Để không còn "cậu ấm, cô chiêu"
Hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính tại khu vực giao dịch một cửa điện tử ở Trung tâm hành chính Đà Nẵng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Vấn đề tưởng chừng như không một đảng viên nào không biết, nhưng trên thực tế vẫn còn một bộ phận đảng viên thực hiện điều này chưa thường xuyên, chưa hiệu quả. Điều đáng nói là không ít đảng viên chỉ “chú trọng” vận động, kêu gọi người dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, còn vợ, con, anh em, người thân của mình thì dường như không thuộc đối tượng đảng viên quan tâm. Không ít trường hợp vợ con, anh em, người thân của đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền thiếu gương mẫu, không thực hiện đúng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, dẫn đến tính thuyết phục trong vận động nhân dân hiệu quả không cao, thậm chí phản tác dụng. Một số cán bộ, đảng viên không những không thấy đó là trách nhiệm của mình, là danh dự của chính mình, mà còn tạo ra vô số cơ hội để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật, coi thường nhân dân; một số con em cán bộ trở thành “công tử bột”, “cậu ấm, cô chiêu”.

Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ không chỉ thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ; mà còn xác định cụ thể, hệ thống các chủ trương, giải pháp nhằm triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, khắc phục tình trạng thiếu cơ chế phù hợp để cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân, Nghị quyết số 26-NQ/TW xác định: Thực hiện việc phân công cán bộ, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú với các hình thức phù hợp để gắn bó mật thiết với nhân dân; truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; nắm chắc tình hình cơ sở; đồng thời qua đó để nhân dân thực hiện việc giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là về đạo đức, lối sống…

Nhìn vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng, đúng là đang rất thiếu cơ chế để nhân dân giám sát cán bộ. Để phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, trước hết cán bộ, đảng viên phải làm tốt việc vận động chính người thân trong gia đình mình. Danh dự và uy tín của cán bộ, đảng viên không chỉ phụ thuộc vào cá nhân đảng viên, mà còn phụ thuộc rất lớn vào ý thức chấp hành pháp luật của vợ, con, anh em, người thân của đảng viên; vào đạo đức, lối sống của những người thân trong gia đình.

Bởi vậy, để thực hiện tốt chủ trương của Đảng được xác định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc đảng viên phụ trách hộ gia đình ở nơi cư trú thì trước hết từng đảng viên phải làm tốt công tác vận động người thân trong mỗi gia đình, trong từng dòng họ. Mỗi người thân trong gia đình của cán bộ, đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước chính là những bài diễn thuyết sinh động, hấp dẫn, hiệu quả nhất trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đó cũng là phương cách bền vững để tạo dựng uy tín của từng cán bộ, đảng viên đối với nhân dân./.

Lê Long Khánh (qdnd.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất