HRW tiếp tay cho hoạt động lợi dụng tôn giáo

Cần phải nói ngay rằng, bản phúc trình của HRW dựa trên những thông tin không có cơ sở. Theo hoặc không theo tôn giáo nào trên cơ sở pháp luật hoàn toàn do sự tự nguyện của công dân, không có chuyện chính quyền Việt Nam ép buộc người dân bỏ đạo. Mọi sinh hoạt của các tín đồ, chức sắc Thiên chúa giáo và các tôn giáo khác đều được thực hiện bình thường ở Tây Nguyên cũng như ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam.

Những năm qua, sinh hoạt tôn giáo của công dân Việt Nam ngày càng phát triển, nhà thờ, đình chùa, miếu mạo… được tu sửa, tôn tạo, xây cất ngày càng nhiều. Công tác đào tạo chức sắc các tôn giáo ngày càng phát triển. Số lượng người dân tham gia các tôn giáo tăng đã chứng minh sự quan tâm trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Mọi chủ trương, chính sách của Nhà nước Việt Nam luôn hướng tới vận động đồng bào các tôn giáo tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân nhằm xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, hướng các chức sắc tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, ủng hộ các xu hướng tiến bộ trong các tôn giáo làm cho các giáo hội ngày càng gắn bó với dân tộc và sự nghiệp cách mạng của toàn dân...

Một số nhóm tôn giáo không được chính quyền cho phép hoạt động, một số đối tượng đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ, xử lý là do họ lợi dụng tôn giáo để hoạt động chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam. Hành vi của họ đã vi phạm pháp luật Việt Nam và cần phải có các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn. Cùng với tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, Nhà nước Việt Nam thường xuyên giáo dục cho mọi công dân, trong đó có các chức sắc, tín đồ tôn giáo luôn đề cao cảnh giác, kịp thời làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Không phải ngẫu nhiên mà tại cuộc họp báo kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Hoa Kỳ Michael W.Michalak nhận xét “về lĩnh vực nhân quyền, chúng ta đã thấy những tiến bộ, tích cực từ phía Việt Nam như việc Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong việc giảm nghèo hoặc mở rộng hoạt động của các tôn giáo…”. Dù cố tình xuyên tạc, HRW cũng không thể phủ nhận được thực tế tốt đẹp trong đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam./.

(Phương Tân/QĐND)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất