Một đảng tiến bộ là một đảng dám nhận rõ khuyết điểm của mình
 Thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài viết của một số người với dã tâm hạ thấp uy tín cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Thật chẳng có điều gì quá mới mẻ và vẫn một giọng điệu hằn học như thường thấy, những bài viết xuất hiện trên các trang mạng xã hội thời gian gần đây đều có cách nhìn hết sức phiến diện, lập luận dựa trên một số hạn chế, khuyết điểm nảy sinh trong quá trình lãnh đạo xã hội, lãnh đạo đất nước của Đảng CSVN. Giọng điệu lạc lõng ở chỗ họ cố tình không thấy được quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn xã hội trong khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã được Đảng chỉ ra. Không cần nghiên cứu quá kỹ cũng đủ thấy những hạn chế, khuyết điểm được các bài viết trên mạng xã hội đề cập thời gian qua đều do chính Đảng CSVN chỉ ra, nhận thấy để tìm cách khắc phục, sửa chữa. Xin được nêu lên một vài ví dụ để đủ thấy những cái được gọi là “hạn chế, khuyết điểm” mà các tác giả của một số bài viết trên mạng xã hội đã rất dày công “tìm kiếm” mới có được như: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng CSVN suy thoái về phẩm chất, đạo đức lối sống”; “một bộ phận cán bộ, đảng viên, những người có chức, có quyền tham nhũng”. Rồi nữa, “một bộ phận cán bộ quan liêu, xa rời quần chúng…”; “tình trạng bè phái, cục bộ, chủ nghĩa địa phương diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị…” vv và vv.. Nêu lên một vài ví dụ đó cũng đủ để mỗi người hiểu được âm mưu và mục đích của mỗi tác giả qua từng bài viết xuất hiện nhan nhản trên mạng xã hội thời gian gần đây. Mục đích duy nhất và xuyên suốt của họ chính là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN đối với xã hội; chia rẽ sự đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Mưu đồ của họ là nói đi, nói lại, nói nhiều lần; đồng thời lợi dụng một số phần tử cơ hội chính trị trong nước; một số phần tử thoái hóa, biến chất chạy theo lợi ích vật chất tầm thường, gây dựng số đối tượng này thành lực lượng cộm cán và khi có thời cơ thì hành động theo lối “đục nước béo cò”. Mưu đồ này của những phần tử cơ hội chính trị cho thấy rất rõ thông qua việc lợi dụng lòng yêu nước của các tầng lớp nhân dân, nhất là giới trẻ xung quanh việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam thời gian qua. Chúng hô hào, kích động, xúi giục người dân biểu tình, đập phá nhà xưởng, cơ sở sản xuất và trộm cắp tài sản…

Nhìn lại lịch sử hơn 84 năm qua, mỗi khi có khuyết điểm, chưa làm tròn bổn phận của mình trước nhân dân, Đảng CSVN, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng đều dũng cảm nhận lỗi về mình và nỗ lực để khắc phục, sửa chữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh-Người sáng lập ra Đảng CSVN đã thẳng thắn nhận lỗi trước Quốc hội và khẳng định: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”(1). Đối với từng cán bộ, đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ: “Muốn thành cán bộ tốt phải có tinh thần tự chỉ trích”(2) .

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng CSVN luôn nhìn nhận, đánh giá chính mình một cách khách quan; đồng thời Đảng cũng dựa chắc vào nhân dân, nhờ nhân dân soi xét, chỉ ra những hạn chế, yếu kém để sửa chữa, để khắc phục. Trong lịch sử xây dựng và trưởng thành, Đảng CSVN luôn mạnh tay trừng trị, loại ra khỏi hàng ngũ của mình những “con sâu mọt” chuyên đục khoét tiền của, công sức của nhân dân; lợi dụng uy tín của Đảng để vun vén, mưu cầu lợi ích riêng.

Hơn 84 năm qua, nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng CSVN xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Trong từng thời kỳ cách mạng, trước những yêu cầu của tình hình thực tế, Đảng CSVN luôn xác định cho mình những nội dung trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, tập trung xử lý, tạo ra những bước đột phá quan trọng. Cách đây hơn hai năm, trước những yêu cầu cấp bách của sự nghiệp cách mạng, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ban hành Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với 3 nội dung trọng tâm được xác định đã tạo ra sức sống mới trong đời sống xã hội. Kết quả sau hơn hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng Đảng vẫn còn những mặt cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhưng dư luận quần chúng nhân dân đều rất đồng tình, ủng hộ. Kết quả đó không chỉ giúp ích cho Đảng làm trong sạch nội bộ; mà còn thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện; tập hợp và lôi cuốn được các tầng lớp nhân dân tham gia. Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong nội bộ Đảng, không chỉ là sự mong muốn “gột rửa” của đông đảo đảng viên chân chính, mà cũng chính là mong muốn của các tầng lớp nhân dân. Bởi mục đích của Đảng CSVN không có gì khác là đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân; đem lại quyền sống, quyền làm chủ cho người dân; lợi ích của Đảng cũng chính là lợi ích của mỗi người dân Việt Nam.

Trong bối cảnh hiện nay, khi mà tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến mau lẹ, khó lường; cùng với sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, mà công cụ chủ yếu là thông qua các trang mạng xã hội, đặt ra cho mỗi người, nhất là giới trẻ cần bình tĩnh để nhận rõ đúng, sai; tránh việc ngộ nhận, dễ bị kích động, lợi dụng.

Thế giới hiện nay là thế giới mở, với những thông tin đa chiều, tác động từng giờ, từng ngày đến nhận thức của mỗi con người trong xã hội. Vì vậy, khi phân tích, đánh giá mỗi người cần phải xem xét một cách khách quan, có hệ thống; đồng thời xuất phát từ thực tiễn tình hình đất nước, địa phương để có những nhận định, chính xác, phù hợp. Dù trong bất luận trường hợp nào cũng không được phép nóng vội, đánh giá sự việc hoặc các hiện tượng xã hội chỉ dựa trên một vài vụ việc, một vài chi tiết nhỏ lẻ. Thực tiễn cuộc sống minh chứng, có những việc, có những vấn đề, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương có thể giải quyết được ngay, nhưng cũng có những việc cần phải có đủ thời gian, nhất là những vấn đề mang tính xã hội.

Vì vậy, để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; để Đảng làm tròn bổn phận thiêng liêng mà dân tộc đã giao phó, không có cách nào khác là mỗi người, mỗi thành viên trong xã hội, mà trước hết, trên hết là từng cán bộ, đảng viên của Đảng phải luôn tự soi mình để tự sửa chữa cho chính mình. Đảng cũng giống như một cơ thể con người nếu muốn khỏe mạnh phải thường xuyên rèn luyện sức khỏe; phải kịp thời phát hiện ra bệnh để chữa trị. Chỉ có thường xuyên và dũng cảm sửa chữa kịp thời những hạn chế, khuyết điểm thì Đảng mới mạnh, mới làm tròn sứ mệnh của mình trước nhân dân, trước dân tộc. Đó vừa là nguyên lý, vừa là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, cũng chính là những đòi hỏi của thực tiễn khách quan trong tiến trình lịch sử xã hội mà mỗi người cần nhận thức một cách đầy đủ, thấu suốt.

 (1) Hồ Chí Minh-Toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội 2011, tập 5, tr 301.

(2) Hồ Chí Minh-Toàn tập-Sđd, tập 4, tr 28.

LÊ LONG KHÁNH
(Nguồn: QĐND)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất