Quyết tâm cao tạo bứt phá mới
Một góc khu đô thị tại quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. (Ảnh minh họa: qdnd.vn)

Đó là niềm tin, dự cảm tốt đẹp vào vận hội mới, sự bứt phá vươn lên từ những thành tựu to lớn, nổi bật của đất nước trong năm 2018 và kế thừa thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của hơn 30 năm đổi mới. Giờ đây, thế và lực của đất nước đã lớn mạnh hơn nhiều; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.  

Chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019 với tinh thần tiếp tục đổi mới sáng tạo, bứt phá mạnh mẽ hơn năm 2018, để hiện thực hóa khát vọng phát triển, đi lên của đất nước, bởi năm 2019 là năm thứ tư của nhiệm kỳ khóa XII, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định thắng lợi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Thời cơ, thuận lợi, vận hội có nhiều, nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ, làm biến đổi sâu sắc mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng ở mức độ cao, đòi hỏi chúng ta phải không ngừng đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, tạo quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị; tranh thủ mọi thời cơ, vận hội, chủ động vượt qua thách thức, tạo xung lực mới, bứt phá mới cho phát triển nhanh, bền vững, nhất là để không bị đứng ngoài, đi sau trên “chuyến tàu” Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ðể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, hơn lúc nào hết, càng phải tăng cường công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ cũng đã xác định rõ phương châm hành động năm 2019: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”; thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tạo khí thế lao động sản xuất, công tác sôi nổi, đạt hiệu quả thiết thực ngay từ đầu năm.

Xuân này, lòng người thêm phấn chấn, lạc quan bởi vận nước, thế nước đang lên; niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân thêm được củng cố; vai trò của Đảng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày càng được khẳng định.

Từ những thành công, những bài học kinh nghiệm của hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là những kết quả, bài học kinh nghiệm qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn tới của toàn dân tộc, tạo bứt phá mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019-năm “nước rút” của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Đó cũng chính là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ kính yêu./.

Anh Quân (qdnd.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất