Hầu hết mọi người đều hiểu rằng, đặc xá, tha tù trước thời hạn là việc làm nhân văn của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã tiến hành công tác này và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận cả trong nước và quốc tế. Kể từ năm 2009 (khi Luật Đặc xá có hiệu lực) đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện đặc xá cho khoảng 87.000 người. Các trường hợp này đều được theo dõi, xét duyệt kỹ lưỡng và được ghi nhận là có sự tiến bộ về chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thi hành án. Việc ghi nhận những tiến bộ của những người lầm lỗi, từ đó đi đến đề xuất quyết định đặc xá cho họ là cả quá trình thực hiện sự nghiêm cẩn của các cơ quan duy trì pháp luật. Đó là những việc tốt, cao cả và nhân văn được xã hội ghi nhận.