Trách nhiệm cán bộ sau quy hoạch
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. (Ảnh: TTXVN)

Đây vừa là vinh dự, tự hào, vừa đặt ra những thử thách để mỗi cán bộ được quy hoạch phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Công tác cán bộ nói chung, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược (CBCL) nói riêng, luôn được Đảng ta đặc biệt quan tâm, xác định là “công việc gốc” trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng. Với tinh thần đó, thời gian qua, việc giới thiệu nhân sự quy hoạch CBCL được Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch CBCL nhiệm kỳ 2021-2026 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Trên cơ sở kế hoạch của Bộ Chính trị, trong tháng 11/2018, tất cả 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị được Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo phân bổ cơ cấu, số lượng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao.

Các đồng chí được giới thiệu vào quy hoạch CBCL nhiệm kỳ mới đều được từng địa phương, cơ quan, đơn vị đánh giá tốt về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực công tác, uy tín và triển vọng phát triển. Tuy nhiên, đối với mỗi cán bộ được quy hoạch, một khi đã được Đảng tin tưởng, nhân dân kỳ vọng thì trên cương vị công tác hiện tại phải không ngừng nêu cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Mỗi cán bộ không vì được tổ chức tin tưởng, “lựa chọn” mà thỏa mãn, dừng lại, trông chờ bổ nhiệm, hoặc rơi vào kênh kiệu, trịch thượng đối với đồng chí, đồng đội mà phải luôn nắm chắc, hiểu sâu về các tiêu chí, tiêu chuẩn Ủy viên Trung ương Đảng được Đảng ta xác định rất rõ; xem đó là mực thước để nỗ lực phấn đấu, hoàn thiện bản thân với yêu cầu cao của nhiệm vụ, cương vị công tác mới.

Bản thân từng cán bộ được quy hoạch CBCL phải không ngừng tự học tập, tự bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng; nâng cao năng lực, nhất là năng lực tư duy chiến lược trên cương vị, chức trách được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, sự kỳ vọng của nhân dân.

Đồng thời với đó, từng cấp ủy, tổ chức đảng nơi cán bộ sinh hoạt cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ được quy hoạch thể hiện năng lực bản thân; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch. Tránh bài học đau xót trong thời gian qua, khi từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, trong vòng chưa đầy 3 năm, hơn 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã bị thi hành kỷ luật, trong đó có 5 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đương nhiệm. Tất nhiên, đây chỉ là biểu hiện “mía sâu từng đốt, nhà dột có nơi”, nhưng những vi phạm của một số CBCL của Đảng do thiếu tu dưỡng đạo đức, thiếu sự giám sát, kiểm tra kịp thời của cấp ủy, tổ chức đảng nơi cán bộ sinh hoạt, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân với công tác cán bộ của Đảng nói riêng, với Đảng ta nói chung.

Để giúp đội ngũ được quy hoạch CBCL không ngừng tiến bộ, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh giáo dục để mọi cán bộ, đảng viên trong tổ chức và quần chúng nhân dân nhận rõ trách nhiệm cùng đồng hành, quan tâm, giúp đỡ người được quy hoạch. Cùng với đó, các cấp ủy, đơn vị cần chú trọng mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát của tổ chức chính quyền, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng và hiện thực hóa kế hoạch quy hoạch CBCL nhiệm kỳ 2021-2026./.

Lê Duy Thành (qdnd.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất