Xứng đáng là Quân đội của dân, do dân và vì dân

Những năm qua, nhiều chương trình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" của Quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa sâu rộng, ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Tiêu biểu, như: "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc", "Nâng bước em tới trường", "Bò giống cho đồng bào biên giới", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới", "Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới", "Tết quân dân", " Kết hợp quân dân y ", "Thầy giáo quân hàm xanh"... Mỗi khi có thiên tai, hỏa hoạn, bão lũ, với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Quân đội luôn sát cánh giúp nhân dân khắc phục hậu quả…, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố "thế trận lòng dân", giữ vững ổn định chính trị, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và Quân đội.

Tuy nhiên, nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận của cấp ủy, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị ở cơ sở vẫn chưa sâu sắc; chỉ đạo phối hợp hoạt động dân vận có nội dung chưa chủ động; công tác phối hợp nắm, trao đổi thông tin, dự báo tình hình có lúc, có nơi chưa sát. Công tác bồi dưỡng, quy hoạch sử dụng cán bộ chưa tương xứng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Một số cán bộ ở cơ sở chưa thật sự tích cực trong học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng tham mưu...

Để xứng đáng là Quân đội của dân, do dân và vì dân, thời gian tới, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng cần đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", gắn phong trào thi đua quyết thắng của Quân đội, phong trào thi đua yêu nước của địa phương với các phong trào, cuộc vận động do Ðảng, Nhà nước, MTTQ, các ban, bộ, ngành phát động; nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Chủ động tham mưu đề xuất, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Quân đội trên các địa bàn, trong các nhiệm vụ, hướng mạnh về cơ sở, tích cực nghiên cứu các giải pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác dân vận trong vùng đô thị, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, nhất là vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung phát triển lý luận công tác dân vận trong điều kiện mới. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các lực lượng trên địa bàn nắm chắc tình hình, trao đổi thông tin, huy động sức mạnh tổng hợp tiến hành dân vận có hiệu quả. Phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, là trung tâm phối hợp các lực lượng của cơ quan quân sự địa phương. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hệ thống cơ quan dân vận trong Quân đội; lựa chọn những cán bộ có năng lực, tâm huyết và kinh nghiệm công tác bố trí vào cơ quan dân vận các cấp; quan tâm phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất