Chủ Nhật, 14/7/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Ba, 18/6/2024 16:51'(GMT+7)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc tại tỉnh Hòa Bình

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Khánh đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

Đặc biệt trong ba năm gần đây, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh Hòa Bình đã có nhiều cố gắng thực hiện bốn đột phá chiến lược như: Quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy định pháp luật; hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; phát triển nguồn nhân lực.

Tỉnh Hòa Bình duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân ở mức 4,27%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng đã có sự đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ các cấp.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những vấn đề như: Năng suất lao động, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Hòa Bình còn thấp so cả nước; sự phân hóa giàu, nghèo diễn ra khá rõ giữa các tầng lớp dân cư; sự phân hóa xã hội sâu sắc giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa các nhóm nghề và nhóm người có thu nhập khác nhau: văn hóa chưa được quan tâm tương xứng với lĩnh vực kinh tế, chính trị; mặt trái của nền kinh tế thị trường ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống chính trị…; vướng mắc về cơ chế, chính sách cần phải tháo gỡ, tiếp tục đổi mới; các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian tới.

Kiến nghị với Đoàn công tác, đại biểu tỉnh Hòa Bình đã đề xuất một số nội dung liên quan công tác đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; về biên chế; công tác cán bộ; lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; giáo dục và đào tạo; văn hóa; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia…

Cụ thể, tỉnh Hòa Bình đề nghị Trung ương xem xét duy trì sự ổn định về tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị; có cơ chế lựa chọn, đánh giá, sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có chính sách đột phá trong quy hoạch, bổ nhiệm nhân tài; hoàn thiện chính sách về đầu tư công; có cơ chế ưu tiên kinh phí đầu tư hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn; chính sách phát triển mầm non ngoài công lập, bảo đảm thu nhập và đời sống cho đội ngũ nhà giáo; bổ sung nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hòa Bình qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; trong đó, có việc cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển văn hóa; thực hiện phát triển con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với điều kiện đặc thù của tỉnh; chú trọng ứng dụng và phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển khá vùng Trung du và miền núi phía bắc.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

* Cùng ngày, Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình.

TG

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất