Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 2/2/2021 22:4'(GMT+7)

Đồng Tháp triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Toàn cảnh cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp lần thứ hai​

Toàn cảnh cuộc họp Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp lần thứ hai​

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cụ thể hóa và chủ trì, triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyền truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc thẩm quyền quản lý. Đồng thời triển khai, hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan báo, đài thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và điều kiện đặc thù của các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, đề nghị Báo Đồng Tháp và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 trong phạm vi hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình theo định hướng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử nhiệm kỳ 2021-2026 trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về bầu cử trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện, thành phố theo điều kiện thực tế của địa phương, hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và định hướng của Huyện ủy, Thành ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại địa phương. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để người lao động đang làm việc, công tác tại doanh nghiệp được thực hiện đầy đủ các quyền bầu của theo quy định của pháp luật.

Các sở, ngành tỉnh, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan thuộc Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyền truyền về bầu cử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang thực hiện đầy đủ các quyền về bầu cử theo quy định./.

Minh Huế

 

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất