Bắc Giang sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy chính quyền cơ sở

Cụ thể, Sở Nội vụ tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Giang.
 
Theo đó, các địa phương kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy của HĐND, UBND để đơn vị hành chính cấp xã mới đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2020. Cán bộ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mà không sắp xếp được vị trí tương ứng thì bố trí giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp phó đoàn thể chính trị - xã hội, được bảo lưu chức danh, hưởng nguyên lương, phụ cấp chức vụ kể từ khi Nghị quyết số 813 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành đến hết nhiệm kỳ (không tính vào số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, chờ sắp xếp bố trí). Cán bộ, công chức cấp xã dôi dư nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc ngoài hưởng chế độ theo quy định chính sách hiện hành của pháp luật, còn được hưởng chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện tốt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
 
Ngoài ra, Sở Nội vụ tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 226 ngày 9/9/2019 cho chủ trương về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc, kéo dài thời gian sắp xếp đội ngũ cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở đến hết năm 2024 để tận dụng nguồn nhân lực trẻ được đào tạo chính quy.
 
Sở Nội vụ Bắc Giang cũng ban hành hướng dẫn sắp xếp bố trí cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư, cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc giai đoạn 2020 - 2024; tạm dừng việc bầu, tuyển dụng mới các chức danh cán bộ, công chức cấp xã ở đơn vị cấp huyện còn dôi dư biên chế chưa bố trí sắp xếp xong để ưu tiên cho việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư và cán bộ khuyến nông, thú y cơ sở. Sở phối hợp với UBND cấp huyện rà soát chấm điểm, trình Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá xếp loại lại đơn vị hành chính cấp xã, nhất là đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp để tạo điều kiện cho việc bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã theo phân loại đơn vị hành chính mới.

Ngày 21/11/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 813/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp 40 đơn vị hành chính cấp xã để thành lập 19 đơn vị hành chính cấp xã mới của tỉnh Bắc Giang, giảm 21 đơn vị (giảm từ 230 xuống còn 209 xã, phường, thị trấn), giảm 441 biên chế cán bộ, công chức cấp xã; giảm kinh phí ngân sách ước tính khoảng 460 tỉ đồng/năm; giảm 189 người hoạt động không chuyên trách cấp xã.
 
Cụ thể, tại huyện Sơn Động, thành lập thị trấn An Châu trên cơ sở nhập xã An Châu và thị trấn An Châu; thành lập xã Phúc Sơn trên cơ sở nhập xã Thạch Sơn và xã Phúc Thắng; thành lập xã Vĩnh An trên cơ sở nhập xã Vĩnh Khương và xã An Lập; thành lập xã Tuấn Đạo trên cơ sở nhập xã Tuấn Đạo và xã Bồng Am; thành lập xã Đại Sơn trên cơ sở nhập xã Chiên Sơn và xã Quế Sơn; thành lập thị trấn Tây Yên Tử trên cơ sở nhập xã Tuấn Mậu và thị trấn Thanh Sơn. Sau khi sắp xếp, huyện Sơn Động có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.
 
Huyện Lục Ngạn, thành lập thị trấn Chũ trên cơ sở nhập thị trấn Chũ và xã Nghĩa Hồ. Sau khi sắp xếp, huyện Lục Ngạn có 29 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 28 xã và 1 thị trấn.
 
Huyện Lục Nam, thành lập thị trấn Đồi Ngô trên cơ sở nhập thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Lục Nam và xã Tiên Hưng. Sau khi sắp xếp, huyện Lục Nam có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.
 
Huyện Lạng Giang, thành lập thị trấn Kép trên cơ sở nhập thị trấn Kép và xã Tân Thịnh; thành lập thị trấn Vôi trên cơ sở nhập thị trấn Vôi và xã Phi Mô. Sau khi sắp xếp, huyện Lạng Giang có 21 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 19 xã và 2 thị trấn.
 
Huyện Yên Thế, thành lập thị trấn Phồn Xương trên cơ sở nhập thị trấn Cầu Gồ và xã Phồn Xương; thành lập thị trấn Bố Hạ trên cơ sở nhập thị trấn Bố Hạ và xã Bố Hạ. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Thế có 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 17 xã và 2 thị trấn.
 
Huyện Tân Yên, thành lập thị trấn Nhã Nam trên cơ sở nhập thị trấn Nhã Nam và xã Nhã Nam; thành lập thị trấn Cao Thượng trên cơ sở nhập thị trấn Cao Thượng và xã Cao Thượng. Sau khi sắp xếp, huyện Tân Yên có 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 20 xã và 2 thị trấn.
 
Huyện Việt Yên, thành lập thị trấn Bích Động trên cơ sở nhập thị trấn Bích Động và xã Bích Sơn; thành lập thị trấn Nếnh trên cơ sở nhập thị trấn Nếnh và xã Hoàng Ninh. Sau khi sắp xếp, huyện Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 xã và 2 thị trấn.
 
Huyện Hiệp Hòa, thành lập thị trấn Thắng trên cơ sở nhập thị trấn Thắng và xã Đức Thắng. Sau khi sắp xếp, huyện Hiệp Hòa có 25 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 24 xã và 1 thị trấn.
 
Huyện Yên Dũng, thành lập thị trấn Nham Biền trên cơ sở nhập thị trấn Neo, xã Nham Sơn và xã Thắng Cương; thành lập thị trấn Tân An trên cơ sở nhập thị trấn Tân Dân và xã Tân An. Sau khi sắp xếp, huyện Yên Dũng có 18 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 xã và 2 thị trấn./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất