Bài học về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Ðảng và quy chế làm việc

Mặc dù NTTTDC đã rõ, QCLV đã phân công cụ thể, nhưng một số tổ chức đảng, bí thư cấp ủy vẫn cố tình làm sai, dẫn tới bị kỷ luật. Trong trường hợp Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số cá nhân bị kỷ luật, hàng loạt sai phạm được Ủy ban Kiểm tra T.Ư chỉ ra, cụ thể là không tuân thủ NTTTDC trong công tác cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đô thị. Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Ðà Nẵng, nửa đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ thành phố đã phải thi hành kỷ luật 360 đảng viên, tăng 36,4% so với cùng kỳ, trong đó có 25 người bị khai trừ ra khỏi Ðảng, sáu người bị cách chức, 57 người bị cảnh cáo. Nhiều đảng viên bị kỷ luật do vi phạm NTTTDC, tham nhũng và cố ý làm trái. Thực tế ở các đơn vị, cơ quan có đảng viên bị kỷ luật cho thấy, người đứng đầu - bí thư cấp ủy không gương mẫu thực hiện QCLV, quyết định nhân sự có biểu hiện áp đặt. Một số bí thư cấp ủy can thiệp vào công việc cụ thể của chính quyền, dẫn tới nhiều trường hợp chỉ định thầu, mua, bán, cho thuê đất trái quy định của Nhà nước. Vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") cùng đồng phạm cho thấy những lỗ hổng lớn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai của thành phố trong thời gian qua.

Sáu tháng đầu năm nay, thành phố có hơn 90 cán bộ, đảng viên bị kỷ luật. Mặc dù số đảng viên bị kỷ luật cao hơn so với nhiệm kỳ trước, nhưng tình hình vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của cán bộ, đảng viên trên địa bàn thành phố không giảm. Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Ðức Hoài, tính chiến đấu của các tổ chức đảng vẫn thấp, nhất là ở chi bộ, đảng bộ cơ sở. Có những đảng viên vi phạm chưa tự giác, chưa thành khẩn nhận khuyết điểm. Tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi chưa thực chất. Chính vì vậy, khi phân loại đảng viên khó tìm được những người không hoàn thành nhiệm vụ hai năm liên tiếp để đưa ra khỏi bộ máy.

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, cuối năm 2017, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 41 và 43 về yêu cầu kiểm điểm các tập thể và cá nhân liên quan. Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm đối với một số đảng bộ nhằm làm rõ những yếu kém, hạn chế trong công tác lãnh đạo, điều hành. Hầu hết các đồng chí bị kỷ luật đều nhận thức được trách nhiệm của mình đối với những sai phạm, khuyết điểm và nhận lỗi trước tập thể Ban Thường vụ Thành ủy.

Ủy ban Kiểm tra các cấp của thành phố cũng đã tăng cường giám sát chuyên đề về thực hiện QCLV của các tổ chức đảng, gắn với kiểm tra trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn tình trạng sao chép QCLV. Ðảng ủy Công an thành phố chưa đánh giá việc thực hiện QCLV theo định kỳ. QCLV của Ban cán sự Ðảng Tòa án nhân dân thành phố thể hiện sự lúng túng trong phân định nhiệm vụ giữa Ban cán sự đảng với lãnh đạo Tòa án.

Trước tình hình trên, Ðà Nẵng đã có những nỗ lực và sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII đem lại hiệu quả thiết thực. Ðồng chí Nguyễn Nam Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê cho biết: Ðể bảo đảm nguyên tắc sinh hoạt đảng, các cuộc họp của đảng ủy cơ sở đều có ủy viên Ủy ban Kiểm tra dự, góp ý những vấn đề thuộc về nguyên tắc. Trong công tác cán bộ, Thường trực Quận ủy tôn trọng cơ quan, đơn vị đề cử và cơ quan tham mưu, tôn trọng ý kiến cơ sở. Khi các cơ sở đảng kiểm điểm cuối năm, đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, gợi ý nội dung để các đồng chí dự họp phát biểu ý kiến, tránh tình trạng nể nang, phê bình chiếu lệ. Do thảo luận kỹ, dân chủ trong công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ, kết quả bỏ phiếu của Ban Thường vụ Quận ủy rất tập trung.

Quận Cẩm Lệ được chọn làm đơn vị điểm của thành phố triển khai Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Quận đã sửa đổi QCLV ba lần và bổ sung các nội dung cần thiết đối với công tác lãnh đạo, điều hành, phối hợp công tác. Trên cơ sở kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình và qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Quận ủy đã điều chuyển công tác một phó trưởng phòng tư pháp; khiển trách một phó chánh thanh tra quận do vi phạm đạo đức, lối sống; cho nghỉ việc một phó trưởng phòng do không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ sức khỏe. Tháng 4-2018, đồng chí Lê Văn Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, điều chuyển công tác khác vì đã ký các quyết định giao đất không đúng đối tượng tại dự án Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 375; chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở và giao đất cho hộ gia đình không đúng quy định của Luật Ðất đai năm 2013. Cách làm của quận nhìn chung chặt chẽ, bảo đảm đúng nguyên tắc sinh hoạt Ðảng. Ðồng chí Huỳnh Thị Tam Thanh, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ khẳng định: Quận ủy luôn bám sát QCLV, tăng cường họp giao ban để nắm bắt thông tin. Trong công tác điều hành, Quận ủy phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, quy trình công tác để tránh chồng chéo hoặc bỏ trống trách nhiệm. Ủy ban Kiểm tra phải là cơ quan theo dõi việc thực hiện QCLV, nhắc nhở Thường trực, Ban Thường vụ thực hiện cho đúng. Phải coi trọng vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan nhà nước để bảo đảm NTTTDC được thực hiện đầy đủ.

Kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, điều hành

Thành ủy Ðà Nẵng coi những vụ việc gần đây là bài học sâu sắc của Ðảng bộ thành phố trong quá trình thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII và đã nghiêm túc xử lý các cá nhân, tập thể nhằm khắc phục triệt để các vi phạm. Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện đúng yêu cầu của Thông báo số 292 ngày 21-9-2017 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đến nay đã kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm, cơ bản khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm. Thành ủy Ðà Nẵng tiếp tục bổ sung QCLV bảo đảm sát thực, cụ thể và rõ trách nhiệm hơn.

Theo Phó Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Viết Hùng, bài học mà thành phố cần rút ra sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp là phải nghiêm túc ngay từ khâu học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Ðảng, cần quán triệt nhiều lần để cán bộ hiểu sâu, hiểu kỹ. Công tác bổ nhiệm cán bộ phải tuân theo quy trình năm bước, sắp xếp, bố trí cán bộ phải căn cứ vào công việc và năng lực. Cần định kỳ sơ kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII. Hiện nay, Thành ủy đang nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử của các ban cán sự đảng, đảng đoàn để ràng buộc trách nhiệm của người giới thiệu. Bên cạnh đó, thành phố cần khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm và đùn đẩy trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, công chức thành phố thấy lãnh đạo bị kỷ luật, không dám đề xuất, tham mưu, làm việc trì trệ, hiệu quả thấp cũng cần có biện pháp xử lý.

Hơn hai năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố đã kiểm tra gần 5.000 đảng viên và 1.500 tổ chức đảng. Tuy nhiên, kiểm tra, giám sát người đứng đầu còn ít, quá trình kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn. Những lĩnh vực nhạy cảm của thành phố như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý đầu tư cơ bản, công tác cán bộ, dự án phát triển kinh tế - xã hội ít được kiểm tra hoặc kiểm tra, giám sát nhưng không phát hiện được sai phạm. Một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Do đó, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần được tăng cường theo hướng thường xuyên, thực chất hơn.

NTTTDC quy định thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, nhưng, trong trường hợp người đứng đầu vi phạm quy định của Ðảng, lạm quyền, lộng quyền, tha hóa thì cấp ủy viên và đảng viên phải đấu tranh để bảo vệ cái đúng; cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp trên cần nhanh chóng vào cuộc, xử lý kịp thời, bảo vệ cán bộ trung thực. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần phát huy hơn nữa dân chủ trong Ðảng để ngăn ngừa tình trạng người đứng đầu độc đoán, chuyên quyền cũng như tình trạng "trên bảo dưới không nghe". Những vấn đề của Ðà Nẵng là bài học đắt giá trong việc thực hiện NTTTDC, đồng thời cũng là kinh nghiệm cần thiết để góp phần xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh.

Theo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất