Bến Tre coi trọng kiểm tra thực hiện các Nghị quyết, Kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Bà Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre kịp thời chỉ đạo bổ sung nội dung kiểm tra vào chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy nhằm thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021. Quá trình triển khai đã có những phương pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với bối cảnh, điều kiện phòng, chống dịch, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đáng chú ý, việc kiểm tra tổ chức đảng tăng 31,3% và đảng viên tăng 31,9%; giám sát tổ chức đảng tăng 84,7% và đảng viên tăng 51,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 680 tổ chức đảng, 9.591 đảng viên; giám sát chuyên đề 436 tổ chức đảng, 503 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; những điều đảng viên không được làm… Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng thi hành kỷ luật 116 đảng viên (giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2020); trong đó có 83 đảng viên bị khiển trách, 26 đảng viên bị cảnh cáo và khai trừ 7 đảng viên.

Tuy nhiên, theo Tỉnh ủy Bến Tre, việc thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật theo Nghị quyết Tỉnh ủy ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu. Nội dung kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy còn dàn trải, chưa đảm bảo phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát phải mở rộng”. Hiệu quả công tác giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên chưa cao. Công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ trong quản lý cán bộ, đảng viên chưa tốt, chưa đủ sức phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho hay, năm 2022, Tỉnh ủy triển khai quán triệt sâu rộng quy định số 22-QĐ/TW, Hướng dẫn của Ban Bí thư và các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát đến tổ chức đảng, đảng viên để quán triệt, thực hiện...

Tỉnh ủy Bến Tre thường xuyên kiểm tra, giám sát việc đăng ký và thực hiện chương trình hành động cá nhân của cán bộ, đảng viên; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, giảm 5% đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật...     

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và cấp trên.

Tỉnh ủy Bến Tre coi trọng kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  của Bộ Chính trị khóa XII… Cùng với đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện nghiêm Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Tỉnh ủy yêu cầu quản lý cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, liên quan đến nhiều cấp, ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, đến mức phải xử lý kỷ luật.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất