Bình Phước tiếp tục sắp xếp các khối đơn vị sự nghiệp nhà nước
Sau khi thực hiện sắp xếp lại thì tỉnh Bình Phước chỉ còn lại 6/11 Chi cục Thuế so với hiện nay.

Theo đó, tỉnh Bình Phước tiếp tục thực hiện sáp nhập, hợp nhất đối với các đơn vị khối Đảng, đoàn thể; đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục tiến hành sắp xếp theo Đề án 999. Đối với các tổ chức hội, Thường trực Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng khẩn trương tham mưu phương thức khoán kinh phí hoạt động theo nhiệm vụ được giao, để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với các đơn vị đã sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Đề án 999 của Tỉnh ủy và đề án của đơn vị, địa phương đã được phê duyệt thì cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động. Đối với các đơn vị chưa sắp xếp do chờ Nghị định của Chính phủ thì tạm thời ngưng thực hiện nhưng vẫn phải tiến hành sắp xếp bộ máy bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc khối nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện theo như đề án đã được phê duyệt.

Thực hiện lộ trình Đề án 999 của Tỉnh ủy, mới đây Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước đã bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; và đồng chí Nguyễn Minh Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Việc bổ nhiệm hai đồng chí Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm nhiệm là thực hiện theo đúng tinh thần và lộ trình Đề án 999 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước hiện có một Phó trưởng Ban chuyên trách và hai Phó trưởng Ban kiêm nhiệm.

Cũng nằm trong kế hoạch thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy Bình Phước, dự kiến trong tháng 4/2019 tỉnh Bình Phước sẽ bổ sung thêm một Phó trưởng Ban kiêm nhiệm làm Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước sau khi hai cơ quan này chính thức hợp nhất vào tháng 4 năm nay./.

Dương Chí Tưởng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất