Bước chuyển lớn về chất trong nhận thức và hành động
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng hội nhập quốc tế có bước chuyển biến lớn về chất trong nhận thức và hành động sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Việt Nam đã chuyển mạnh từ “tham dự” sang “chủ động tham gia, tích cực đóng góp, xây dựng, định hình các thể chế đa phương” và đăng cai, tổ chức thành công của nhiều sự kiện quốc tế lớn như: Năm APEC 2017, Diễn đàn WEF ASEAN năm 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 và có nhiều sáng kiến hợp tác cụ thể, thiết thực tại các diễn đàn đa phương.

Hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, sâu rộng và toàn diện gắn chặt với việc phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó hội nhập kinh tế là trọng tâm và đã tranh thủ hiệu quả nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển.

Hội nhập trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước. Hội nhập trong các lĩnh vực khác góp phần khẳng định và nâng cao vị thế của Việt Nam cũng như tranh thủ nguồn lực, cơ hội phục vụ các đột phá chiến lược, nhất là về phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và cải cách thể chế.

Hội nhập quốc tế đã thực sự trở thành sự nghiệp của toàn dân và của cả hệ thống chính trị với sự vào cuộc chủ động, tích cực của các bộ, ngành, địa phương doanh nghiệp và người dân trong các hoạt động hội nhập, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá.

Theo Phó Thủ tướng, qua quá trình hội nhập, năng lực, trình độ và bản lĩnh của cán bộ, cơ quan, địa phương đã có những phát triển rất tích cực; hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng phát triển của Việt Nam được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, hội nhập trong trụ cột này đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ, nâng cao sự tin cậy chính trị giữa nước ta và các đối tác; nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh và vị thế của Việt Nam tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế.

Hội nhập trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng là tiền đề rất quan trọng để thu hút sự quan tâm của các đối tác, qua đó nâng cao hiệu lực hội nhập trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Hội nhập trong lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng còn là một quá trình tập dượt để hoàn thiện cơ chế, bộ máy cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho hội nhập quốc tế toàn diện trên các lĩnh vực.

Số liệu thống kê cho thấy hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng góp phần củng cố và phát triển nền tảng vững chắc cho hội nhập trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, y tế, giáo dục.

Cụ thể, trong 30 nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, có 8/10 thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam với 60,7% tổng giá trị xuất khẩu; 9/10 thị trường nhập khẩu chính với 74,7% tổng giá trị nhập khẩu; 76,7% tổng lượng du khách và 74% tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, ban hành tháng 4/2013, nêu rõ chủ động và tích cực hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược lớn của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết xác định hội nhập kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế và góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội./.

(VGP)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất