Đoàn công tác Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc tại Thừa Thiên - Huế

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã báo cáo với đoàn công tác những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế trong 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã lãnh đạo chính quyền và nhân dân trong tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2016 - 2018 tăng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực dựa trên khai thác các tiềm năng, lợi thế, nguồn nội lực; nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành, đưa vào sử dụng có hiệu quả; nhiều chỉ tiêu cơ bản như thu ngân sách, tỷ lệ đô thị hoá, xây dựng nông thôn mới đạt và vượt, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ được chỉ đạo đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội được quan tâm thực hiện có hiệu quả. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai có nhiều tiến bộ, đạt kết quả quan trọng. Đã đẩy mạnh xây dựng Thừa Thiên - Huế theo hướng đô thị "di sản, văn hoá, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường".

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được cấp uỷ các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương: Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... bước đầu tạo chuyển biến tích cực.

Đồng chí Trần Cầm Tú cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tỉnh Thừa Thiên - Huế trên các lĩnh vực, đồng thời gợi mở những vấn đề Thừa Thiên - Huế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong những năm tới để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã đi khảo sát tại thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế).

Theo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất