Hội Người cao tuổi Việt Nam: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã thông tin tại Hội nghị. Ảnh DP

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội và 62 tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tập trung phân tích định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; nêu rõ các quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đó là, quan điểm về chiến lược tổng thể phát triển đất nước nhanh, bền vững; quan điểm về động lực phát triển; quan điểm về nguồn lực phát triển; quan điểm về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu, để Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các văn kiện Hội nghị Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, biến thành những giá trị vật chất, góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh, đời sống của nhân dân được nâng cao, Hội Người cao tuổi Việt Nam cần làm tốt công tác an sinh, người cao tuổi Việt Nam luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết vào cuộc sống để từ đó vận dụng linh hoạt trong hoạt động của Hội. Đồng thời, bảo đảm tính tổng thể, liên thông, xây dựng hội trong sạch vững mạnh.

Đồng chí nhấn mạnh, người cao tuổi Việt Nam là những người có kinh nghiệm quý báu, qua các buổi học tập Nghị quyết và vận dụng những chính sách, nghị quyết vào cuộc sống sẽ truyền đạt các kinh nghiệm của mình cho thế hệ trẻ, tạo động lực cho việc phát triển, học tập của thế hệ trẻ tại cơ sở, địa phương được tốt hơn và mang tính kế thừa.

Trong khuôn khổ hội nghị, Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi cũng đã triển khai những nội dung cơ bản quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam cùng các chuyên đề: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi; Phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Công tác đối ngoại nhân dân và thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Trương Xuân Cừ đã quán triệt những nội dung cơ bản bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quán triệt Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Theo đó, số nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2021 - 2026 là phát huy vai trò người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vươn lên làm giàu chính đáng với phong trào “Tuổi cao - Gương sáng”; phát huy vai trò người cao tuổi trong bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò người cao tuổi trong khuyến học, khuyến tài nêu gương sáng trong gia đình và xã hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện Chương trình “người cao tuổi tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”./.
 
 

Duy Phong

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất