Ninh Bình: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh mở rộng
Các đại biểu dự hội nghị
Ngày 22/11, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI tổ chức hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) để thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.


Các đại biểu đã thống nhất cao với dự thảo báo cáo và khẳng định: năm 2018, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nên đạt được những kết quả quan trọng: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nhiều chương trình công tác, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã vượt và tiệm cận với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả; hệ thống chính trị được củng cố ngày càng vững mạnh. Tỉnh đã triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiều nghị quyết mới của Trung ương. Chỉ đạo thực hiện công tác kiện toàn, sắp xếp, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, quy định. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; chỉ đạo triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch. Ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác quân sự, quốc phòng địa phương, biên phòng, đảm bảo an ninh trật tự, tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo tổ chức thành công Cuộc diễn tập khu vực phòng tỉnh năm 2018, đảm bảo yêu cầu, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị.

HĐND, UBND tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Hội quần chúng trong tỉnh có nhiều điểm mới…

Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Đề ra các giải pháp cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực; đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,27%, thu ngân sách Nhà nước đạt kết quả cao; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh; sản xuất nông nghiệp được mùa, phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, có sức lan tỏa lớn; dịch vụ, du lịch phát triển khá.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư; văn hóa - xã hội có tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác đối ngoại được mở rộng; quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường và giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và có nhiều điểm sáng. Công tác tôn giáo, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo và có chuyển biến tích cực.

Các đại biểu đã đề xuất, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2019: quan tâm khai thác có hiệu quả thiết chế văn hóa, nhất là ở cấp tỉnh nhằm góp phần quảng bá, giới thiệu văn hóa Ninh Bình tới đông đảo khách du lịch; Mở rộng và tăng cường liên kết vùng để phát triển du lịch, phát huy vai trò Di sản Văn hoá và Thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An và một số khu du lịch trọng điểm; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt lễ hội Hoa lau, Sắc vàng Tam Cốc; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là về ẩm thực và quà lưu niệm; tăng cường quản lý dịch vụ Homestay; thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long; giải quyết thực trạng nhiều cơ sở y tế xuống cấp; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng; tuyên truyền về Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong dự thảo báo cáo, đề nghị các đồng chí Bí thư các đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần rà soát lại những nhiệm vụ, chương trình, nội dung chưa đạt trong năm 2018 của địa phương, đơn vị mình để ưu tiên đưa ngay vào chương trình thực hiện từ đầu năm 2019. Tiếp tục thực hiện chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong, công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” trong năm 2019 tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả hơn.

Tập trung rà soát, bố trí, sắp xếp công tác tổ chức, cán bộ phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm tới việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, tạo sự đồng thuận cao, nhất là đối với các vấn đề mới và khó.

Tập trung khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tinh thần kinh tế tăng trưởng ở mức hợp lý, coi trọng chất lượng tăng trưởng, quan tâm cơ cấu thu ngân sách, trong những năm tới chuyển mạnh hơn việc tăng từ thu thuế, phí, lệ phí, thu cân đối; thúc đẩy, đảm bảo thực hiện các cam kết của các dự án đã được chấp thuận đầu tư để nhanh chóng đi vào sản xuất.

Quan tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức kỳ họp cuối năm của HĐND, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị theo phân cấp, đề nghị cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, thẳng thắn, trách nhiệm để hoạt động này đạt kết quả tốt.

Đào Duy- Thế Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất