Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hạ tầng giao thông còn kém, gây không ít khó khăn trong việc tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, cột mốc và địa bàn cũng như công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nhiều năm nay, ông Lỷ A Chặng, một người có uy tín (NCUT) trong cộng đồng luôn tích cực phổ biến cho đồng bào DTTS nơi đây cách làm ăn, xóa đói, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài. Ông đã cùng với cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an, bộ đội biên phòng tích cực vận động người dân tham gia "Phong trào tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự thôn, bản khu vực biên giới"; đấu tranh, phòng chống tội phạm, bài trừ các hủ tục lạc hậu, vạch trần luận điệu của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lời nói và việc làm của ông Lỷ A Chặng được người dân nơi đây ủng hộ, làm theo, cấp ủy chính quyền các cấp nhiều lần khen thưởng.

Là tỉnh nơi địa đầu phía đông bắc của Tổ quốc, địa hình của tỉnh Quảng Ninh đa dạng gồm có vùng núi, trung du và đồng bằng ven biển, vùng biển và hải đảo. Tỉnh có đồng bào 33 DTTS sinh sống tập trung tại 113 xã, phường. Mới đây, khảo sát nhiều xã vùng đồng bào DTTS của Quảng Ninh, cấp ủy, chính quyền và người dân đều đánh giá cao về đội ngũ NCUT trong cộng đồng DTTS. Hơn ai hết họ là những người hiểu rõ địa bàn, am hiểu phong tục tập quán, tiếng nói của đồng bào DTTS. Họ là linh hồn của bản làng, đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý cộng đồng, là hạt nhân đoàn kết tập hợp đồng bào để phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị, bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội… Họ đi đầu cùng đồng bào các dân tộc và các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền đất liền và biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuy nhiên, cũng trong các cuộc khảo sát tại một số xã ở Quảng Ninh và một số địa phương vùng Tây Bắc, nơi đông đồng bào DTTS cho thấy, do một số cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thức về vai trò, vị trí của NCUT ở nhiều nơi chưa thật đầy đủ; việc lãnh đạo, chỉ đạo định hướng hoạt động của lực lượng này chưa chặt chẽ, thiếu tập trung; chính sách chế độ đãi ngộ hạn chế; lại có nơi việc bình xét lựa chọn NCUT chưa được thuyết phục, chưa thật sự tiêu biểu trong cộng đồng người DTTS… cho nên lực lượng này phát huy tác dụng chưa tốt trong cộng đồng dân cư, dòng họ tại địa phương.

Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền cũng như ý kiến của đồng bào DTTS các địa phương nêu trên cho rằng: Ðể phát huy vai trò của NCUT, trước hết cấp ủy, chính quyền các cấp cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò quan trọng của NCUT trong đồng bào DTTS. Việc vận động và phát huy vai trò của NCUT phải trở thành một nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, nhất là đối với lực lượng vũ trang, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn vùng DTTS biên giới, hải đảo. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan làm công tác dân tộc cần triển khai các chủ trương chính sách của Ðảng, Nhà nước đối với NCUT. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực có triển vọng trở thành NCUT nhằm phát huy lực lượng NCUT thật sự là cầu nối vững chắc giữa người dân và chính quyền cơ sở, giữa ý Ðảng với lòng dân trong thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị, hoạt động xã hội trên địa bàn.

Theo Nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất