Vân Đồn: Sáng tạo từ mô hình xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác làm thủ tục đất đai tại Trung tâm hành chính công huyện Vân Đồn.

 

Tiết kiệm thời gian, công sức của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc phê duyệt, triển khai Đề án Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện,Vân Đồn đã nghiêm túc tiếp thu, chủ động nghiên cứu đề án của tỉnh để cụ thể hóa, xây dựng đề án đảm bảo thực tiễn của địa phương mình. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quán triệt để tạo sự đồng thuận thống nhất trong tập thể lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và cán bộ công chức khối MTTQ và các đoàn thể.

Sau hơn hai năm thực hiện Đề án, hoạt động của cơ quan Khối không chỉ giảm hành chính hóa, giảm sự chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động của từng cơ quan, mà còn giúp tiết kiệm nguồn lực, đổi mới và nâng cao hiệu quả giám sát, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động của cơ quan Khối đã góp phần tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của các tổ chức hội đoàn thể, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tham gia thưc hiện các đề án phát triển kinh tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tiểu ban đã tham mưu đề xuất, phát động phong trào Ngày Chủ nhật xanh”, được đông đảo hội viên, đoàn viên tham gia, tạo sự lan tỏa, sự chuyển biến tích cực trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện. Từ đó, đã hình thành một số đội tự nguyện dọn vệ sinh môi trường, góp phần tạo môi trường cảnh quan thông thoáng tại các khu dân cư. Mô hình đã thu hút lực lượng cán bộ, đảng viên cơ quan Khối và nhân dân cùng tham gia, trở thành phong trào nền nếp, hiệu quả.

Tiểu ban Kiểm tra - Giám sát đã tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra theo Điều lệ của từng tổ chức, gắn với phong trào cụ thể. Các cuộc giám sát đã mở rộng chủ thể, mời đại diện ưu tú của các tầng lớp nhân dân cùng tham gia. Đồng thời, thay đổi quy trình giám sát theo hướng trực tiếp, thường xuyên, không báo trước để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, góp ý kịp thời đến các cơ quan chức năng, chỉ đạo khắc phục.

Có thể khẳng định, việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Khối đã đảm bảo hoạt động hiệu quả, tránh được sự cồng kềnh, chồng chéo so với mô hình thực trạng. Bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc chung đã tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất, từng bước tinh giản biên chế. Việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ có tính chuyên môn hóa cao hơn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, triển khai các hoạt động của cả khối, tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ. Thực hiện mô hình này, Vân Đồn đã tiết kiệm được nhiều kinh phí, cơ sở vật chất do thực hiện dùng chung trụ sở, cán bộ, công chức và tổ chức chung các hoạt động.

Đồng chí Đinh Thị Luyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng cơ quan Khối nhấn mạnh: Chúng tôi đã bố trí, sắp xếp cán bộ vào các tiểu ban theo hướng phát huy sở trường, năng lực của từng cán bộ, cách giao việc cụ thể, có thể kiểm đếm, báo cáo công việc thường xuyên”.

Việc thống nhất chỉ đạo các hoạt động chung đã gắn đội ngũ cán bộ của Vân Đồn gắn kết với nhau hơn vì lợi ích chung của huyện, của nhân dân. Trong đó, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể đã giảm hành chính hóa, nói đi đôi với làm, tăng tính thuyết phục. Đồng thời, triển khai các nhiệm vụ linh hoạt và đồng bộ hơn trước, rút ngắn thời gian chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, hiệu quả rõ nét trong công tác tuyên truyền, vận động và giám sát.

Dẫn chứng cụ thể về hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối, đồng chí Đoàn Văn Chỉnh, Bí thư Huyện ủy Vân Đồn chia sẻ: Giải phóng mặt bằng để triển khai dự án trên địa bàn huyện là một công việc khó, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các khâu, các bộ phận. Và công tác này thời gian qua đã diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, nhờ có phần đóng góp rất lớn của cơ quan Khối. Từ năm 2015, đoàn công tác của Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Vân Đồn đã xuống xã Đoàn Kết để tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ gia đình di chuyển, bàn giao mặt bằng triển khai dự án Cảng hàng không Quảng Ninh.

Đoàn công tác đã chú trọng nắm tình hình tư tưởng của người dân, giải thích các chính sách hỗ trợ, bồi thường để người dân hiểu và đồng thuận. Các cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên của các xã Bình Dân, Đài Xuyên, Vạn Yên, Đông Xá, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn xã đã được huy động ngày công, giúp các gia đình tháo dỡ nhà, di chuyển tài sản, di dời lăng mộ đến nghĩa trang mới... Nhờ đó, đến nay, 293 hộ gia đình và 512 ngôi mộ bị ảnh hưởng đã được di dời, bàn giao mặt bằng, triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

"Trước kia, để triển khai một nội dung tuyên truyền, 6 đoàn thể phải tổ chức 6 buổi tuyên truyền cho 12 xã, thị trấn trong huyện (tổng cộng là 72 buổi tuyên truyền). Hiện nay, chúng tôi chỉ cần tổ chức một đoàn công tác của cơ quan Khối xuống tuyên truyền ở 12 xã, thị trấn” - Đồng chí Đinh Thị Luyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng cơ quan Khối cho biết. Hoạt động của cơ quan Khối đã tiết kiệm được thời gian cho cán bộ, nhân dân; không phải tổ chức nhiều cuộc họp, nhiều lần triệu tập người dân; không gây sự nhàm chán, chồng chéo nội dung tuyên truyền.

Tìm cách làm mới và quyết liệt trong tổ chức thực hiện

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư huyện ủy Vân Đồn - đồng chí Đoàn Văn Chỉnh thẳng thắn nhìn nhận: Trong quá triển khai, mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện vẫn cần khắc phục một số khó khăn, vướng mắc liên quan tới quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu tài chính, phân công nhiệm vụ lãnh đạo, nhiệm vụ cho cán bộ công chức trong khối. Công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động cơ quan Khối có lúc, có việc chưa kịp thời, công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các hoạt động còn hạn chế.

Theo đồng chí Đoàn Văn Chỉnh, trong quá trình hoạt động, cơ quan Khối còn một số vướng mắc, khó khăn do chưa có hướng dẫn về quy chế hoạt động cụ thể. Đồng chí cũng mong muốn, Trung ương sớm có hướng dẫn để cơ quan Khối cấp tỉnh, huyện bám sát vào đó hoạt động ngày càng hiệu quả.

Điều quan trọng nhất là phải phát huy hiệu quả hoạt động của các tiểu ban trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Khối định hướng các nội dung liên quan đến xây dựng các dự án, mô hình giảm nghèo; mô hình vận động nhân dân, vùng đồng bào thiểu số nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; tuyên truyền vận động, hướng dẫn người nghèo tiếp cận với các chính sách hỗ trợ về vốn, giống, vật tư, cây trồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Cần đề cao trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của Khối. Thực hiện chế độ lãnh đạo, điều hành linh hoạt khi triển khai nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc gắn với trách nhiệm người đứng đầu và các bộ phận tham mưu, giúp việc. Hoạt động theo phương châm một người biết nhiều việc của các tổ chức, việc của một tổ chức có nhiều thành viên khác phối hợp.” - Đồng chí Đoàn Văn Chỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Khối, đồng thời tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết hoạt động của cơ quan Khối. Đổi mới công tác tham mưu, đảm bảo chế độ báo cáo, giao ban, thông tin hai chiều với cấp ủy về hoạt động của cơ quan Khối theo định kỳ hằng tháng. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn nội dung hoạt động cho đội ngũ cán bộ của cơ quan.

Đồng chí Đoàn Văn Chỉnh cũng mong muốn, Khối cơ quan MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nghiên cứu để xây dựng chương trình hành động chung, thống nhất chọn nội dung trọng tâm chỉ đạo ngành dọc cấp huyện, tránh dàn trải, chồng chéo.

Ấp ủ nhiều dự định, nhiều cách làm mới để nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Khối, đồng chí Đinh Thị Luyến, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn cho rằng, cấp ủy, chính quyền địa phương có thể mạnh dạn đặt hàng” cho cơ quan Khối, nhằm nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động trong một số nội dung như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới... Cán bộ của của cơ quan cần tăng cường tiếp cận cơ sở, phân định rõ cách làm mẫu, thay vì làm thay trong một số phần việc hướng dẫn nhân dân.

Có thể khẳng định, việc thực hiện thí điểm cơ quan tham mưu, giúp việc dùng chung khối MTTQ và các đoàn thể là một bước đi hết sức cụ thể, là kết quả của sự đồng thuận, thống nhất cao của hệ thống chính trị và nhân dân huyện đảo Vân Đồn, thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nguyễn Vũ Vân Anh

____________________________________

Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 9/2018

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất