Thứ Ba, 16/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Năm, 15/11/2018 10:2'(GMT+7)

Hà Nam: Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay

 

Thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, Hướng dẫn 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, những năm qua, công tác điều tra, nghiên cứu, nắm bắt  DLXH trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, quy chế hoạt động; quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên DLXH ở các cấp; thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên... Đổi mới phương pháp, hình thức nắm bắt dư luận xã hội: ngoài việc duy trì hội nghị nghe phản ánh DLXH hằng tháng, Ban Tuyên giáo các cấp còn chủ động xuống cơ sở nắm tình hình, nhất là những nơi có vấn đề nổi cộm, bức xúc để kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó, nhiều vụ việc đã được tham mưu giải quyết kịp thời, không để phát sinh “điểm nóng” ngay từ cơ sở, góp phần ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: việc phản ánh DLXH có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn có biểu hiện né tránh những vấn đề, vụ việc bức xúc, nổi cộm trên địa bàn; đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở hầu hết là kiêm nhiệm, không có trình độ chuyên môn phù hợp nên chất lượng nắm bắt và phản ánh thông tin DLXH còn hạn chế... 

Các ý kiến tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm rõ các nội dung: vai trò, tầm quan trọng của việc nắm bắt DLXH phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp; giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác DLXH; vai trò, trách nhiệm của cộng tác viên DLXH; công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, nắm bắt và định hướng DLXH của ban tuyên giáo cấp ủy; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong định hướng dư luận xã hội;…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Thủy - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu dư luận xã hội đã ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam, đồng thời đề nghị Tỉnh cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra nắm bắt DLXH, quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, trang thiết bị, điều kiện làm việc, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ để đội ngũ cộng tác viên DLXH của tỉnh phát huy hiệu quả; cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị phải chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân của địa phương, đơn vị mình, qua đó có biện pháp giải quyết đúng đắn, kịp thời các vấn đề phát sinh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. 

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Trần Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ban tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác DLXH trong thời gian tới. 

Kim Phượng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 
Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất