Báo chí luôn đồng hành trong sự phát triển của Hậu Giang

 

SÁU THÁNG ĐẦU NĂM, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CỦA HẬU GIANG VƯƠN LÊN ĐỨNG ĐẦU CẢ NƯỚC

Tại hội nghị, đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện đạt được kết quả khá tích cực: có 5 chỉ tiêu đạt và vượt (trong đó có 4 chỉ tiêu vượt); có 4 chỉ tiêu đạt trên 80%; có 8 chỉ tiêu đạt trên 50%; 1 chỉ tiêu đạt dưới 50%. Riêng 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế của tỉnh vươn lên đứng đầu cả nước, đạt 14,21%.

Có được kết quả kể trên là nhờ các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có sự đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh - đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

BÁO CHÍ ĐỒNG HÀNH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HẬU GIANG

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích. Tập trung phản ánh khá đầy đủ, sinh động, kịp thời các diễn biến trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội của Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được nhu cầu đọc và tìm hiểu thông tin của người dân, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân; chủ động tích cực tuyên truyền, định hướng thông tin về những sự việc gây bức xúc trong dư luận; đặc biệt thông tin về các hoạt động chăm lo Tết của lãnh đạo tỉnh; các hoạt động an sinh xã hội và chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo của các ngành, các cấp, việc xúc tiến đầu tư vào các lĩnh vực,…

6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hậu Giang nhận được sự quan tâm của 132 cơ quan báo, đài và trang thông tin điện tử thông tin về tỉnh Hậu Giang (tăng 33 đơn vị so với quý I năm 2023) với trên 1.184 sản phẩm tin, bài các loại (tăng 699 sản phẩm so với quý I năm 2023). 

Trong 6 tháng cuối năm, tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, cơ quan thường trú, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh quan tâm thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chú trọng tuyên truyền việc đổi mới mạnh mẽ công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền vận động, hướng mạnh về cơ sở. Tuyên truyền có hiệu quả thực chất các nghị quyết, đề án, quy định của Tỉnh ủy đã ban hành. Thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền Chương trình số 50 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kết luận 159-KL/TU ngày 25/11/2021 của Tỉnh ủy về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Chương trình số 50-CTr/TU ngày 09/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền việc “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Tuyên truyền về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề năm 2023 là thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. Tuyên truyền, cổ vũ những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, vượt khó để vươn lên trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa tích cực, khơi dậy khát vọng, lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Thông tin hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch Hậu Giang. 

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền cho Giải Mekong delta Marathon tỉnh Hậu Giang năm 2023; Festival áo bà ba, Festival lúa gạo và các công trình, hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024)...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ chính trị với tinh thần “Đổi mới, đột phá, quyết tâm và khát vọng” và quan điểm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất”. Nhờ đó, kinh tế của tỉnh là điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế của cả nước, liên tục tăng trưởng cao hơn khu vực và cả nước. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, nhất là ban hành các nghị quyết, đề án, quy định có tính đồng bộ, đổi mới, đột phá để giải quyết điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực. Trong kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang bày tỏ mong muốn và tin tưởng các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền để tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đã đề ra…

Hoàng Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất