Thứ Ba, 23/7/2024
Tuyên giáo các cấp
Thứ Ba, 27/11/2018 8:45'(GMT+7)

Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh toàn quân lần thứ VIII

Tới dự lễ khai mạc có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị: Vụ Giáo dục Lý luận chính trị công tác học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Vụ Lý luận Chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương), Ban Bí thư Trung ương Đoàn, cơ quan Tổng cục Chính trị.

Trung tướng Đỗ Căn trao Cờ lưu niệm của Tổng cục Chính trị tặng các thí sinh dự thi.

Tham gia hội thi có 126 thí sinh của 21 học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội. Hội thi tập trung vào các nội dung: Những kiến thức cơ bản trong chương trình giáo dục các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo cán bộ cấp phân đội bậc đại học, cao đẳng; kiến thức về văn hóa, văn minh, lịch sử dân tộc và nhân loại; những nội dung cơ bản trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nhận thức về chính trị, quân sự, văn hóa, xã hội...

Hội thi nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung, đánh giá nhận thức lý luận chính trị của học viên ở các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội; qua đó tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn của cán bộ, sinh viên, học viên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thông qua hội thi để các học viên của các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội có điều kiện giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm ra những phương pháp hay, bổ sung những nội dung kiến thức mới góp phần nâng cao chất lượng dạy, học các môn khoa học xã hội và nhân văn trong các học viện, trường sĩ quan, đại học, cao đẳng trong quân đội; đồng thời làm cơ sở, điều kiện để các đồng chí chủ động tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội.

Các đội tuyển tham gia phần thi trắc nghiệm.

 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nơi hội tụ những gương mặt học viên, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu nhất, đại diện các học viện, nhà trường quân đội tham dự. Thí sinh cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được trong nghiên cứu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tham gia hội thi để đạt được những thành tích cao nhất. Các đội tham dự hội thi phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy chế của hội thi, nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân và của toàn đội; chủ động, đoàn kết, bình tĩnh, tự tin trả lời các câu hỏi để giành kết quả cao nhất. Ban Giám khảo chấm điểm bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai và minh bạch, đánh giá kết quả thi khách quan, thực chất để tìm ra những đội đạt thành tích cao nhất của hội thi.

Hội thi bế mạc ngày 29-11.

Nguồn: QĐND

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất