Công bố phổ điểm từng môn thi THPT quốc gia 2019

Cụ thể phổ điểm của từng môn thi như sau:

Môn Vật lý:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 1

Tổng số thí sinh

334961

Điểm trung bình

5.57

Điểm trung vị

5.75

Số thí sinh đạt <=1 điểm

150

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

109259

(32.62%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.25

 

 

 

Môn Hóa học:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 2

Tổng số thí sinh

338739

Điểm trung bình

5.35

Điểm trung vị

5.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

187

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

127745

(37.71%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00

.

Môn Sinh học:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 3

Tổng số thí sinh

333830

Điểm trung bình

4.68

Điểm trung vị

4.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

98

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

199281

(59.70%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

4.50

.

Môn Lịch sử:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 4

Tổng số thí sinh

569905

Điểm trung bình

4.30

Điểm trung vị

4.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

395

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

399016

(70.01%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.75

.

Môn Địa lý:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 5

Tổng số thí sinh

562557

Điểm trung bình

6.00

Điểm trung vị

6.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

47

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

96714

(17.19%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00

.

Môn Giáo dục công dân:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 6

Tổng số thí sinh

494086

Điểm trung bình

7.37

Điểm trung vị

7.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

11

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

19568

(3.96%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

7.75

.

Môn Toán:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 7

Tổng số thí sinh

878142

Điểm trung bình

5.64

Điểm trung vị

5.80

Số thí sinh đạt <=1 điểm

345

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

296273

(33.74%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.40

.

Môn Tiếng Anh:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 8

Tổng số thí sinh

789435

Điểm trung bình

4.36

Điểm trung vị

4.00

Số thí sinh đạt <=1 điểm

630

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

542666

(68.74%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

3.20

.

Môn Ngữ văn:

Bo Giao duc cong bo pho diem tung mon thi THPT quoc gia 2019 hinh anh 9

Tổng số thí sinh

867937

Điểm trung bình

5.49

Điểm trung vị

5.50

Số thí sinh đạt <=1 điểm

1265

Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5 điểm)

241615

(27.84%)

Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất

6.00


(Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất