Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Các tập thể tiêu biểu nhận khen thưởng tại hội nghị. (ảnh minh họa)

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã có chuyển biến mạnh mẽ; chất lượng, hiệu quả hoạt đông được nâng cao; tổ chức Hội Khuyến học được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào nâng cao dân trí và chất lượng nguồn nhân lực trong cả nước. Tuy nhiên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa phát triển theo chiều sâu; chất lượng và hiệu quả còn một số hạn chế, nhất là việc giáo dục cho người lớn.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Ngày 10/5/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 49-KL/TW về việc "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Theo đó, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân các cấp cần quán triệt sâu rộng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X; đồng thời quán triệt và thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị.

Xem chi tiết Kết luận số 49-KL/TW tại đây:Ket luan 49 cua BBT ngay 10-5-2019 ve tiep tuc thuc hien CT 11 cua BCT khoa X.docx

TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất