"90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh"
Đoàn Chủ tịch Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của tỉnh, các giáo sư, tiến sỹ, các nhà khoa học Trung ương và địa phương.

Hội thảo nhằm làm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Đảng bộ Hà Tĩnh qua các thời kỳ; khẳng định những cống hiến của Đảng bộ, nhân dân và phong trào cách mạng Hà Tĩnh đối với phong trào cách mạng của dân tộc; góp phần tổng kết và làm sáng tỏ hơn những bài học kinh nghiệm; đồng thời nhận diện những khó khăn thách thức đang đặt ra đối với Đảng bộ trong tình hình mới.Từ đó, kiến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng bộ.

Đồng chi Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Lê Đình Hùng

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã điểm lại những sự kiện lịch sử quan trọng trong 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; những bước tiến của tỉnh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, chặng đường 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (từ 1991), mặc dù gặp muôn vàn khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của Trung ương, các tỉnh bạn, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong từng giai đoạn và đã giành được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực. Từ một tỉnh nghèo, Hà Tĩnh đã vươn lên trở thành tỉnh có quy mô nền kinh tế đứng thứ 31 của cả nước, đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội thảo tiếp tục phân tích sâu sắc hơn những nội dung liên quan đến sự phát triển trong giai đoạn hiện nay, dự báo, nhận diện sát đúng những khó khăn, thách thức đang đặt ra đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ; từ đó kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ. Quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.