Hà Giang: Khởi động dự án, đề tài khoa học công nghệ nhà tiêu hợp vệ sinh và nước sạch - vệ sinh môi trường.
Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo có sự tham gia của đông đảo đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; UBND huyện và các phòng chức năng, các xã trực tiếp tham gia dự án của huyện Đồng Văn.

Phát biểu khai mạc Hội Thảo, ông Cao Hồng Kỳ, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hà Giang nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Hội thảo, nhằm tăng cường tìm kiếm các giải pháp đảm bảo tính khả thi của dự án và đề tài khoa học về hai lĩnh vực nêu trên (dưới đây gọi chung là dự án). Mong rằng, Hội thảo lĩnh hội được nhiều ý kiến từ các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, tham mưu của các cơ quan Trung ương và địa phương; đặc biệt là các ý kiến của đại diện UBND huyện Đồng Văn và các xã trực tiếp tham gia xây dựng mô hình. Các ý kiến cần tập trung phân tích, phản ánh rõ tính khoa học, thực tiễn và bền vững của dự án. Qua đó, nêu bật các giải pháp khả thi, nhất là các giải pháp về tuyên truyền, huy động nguồn lực và sáng kiến của địa phương nâng cao chất lượng và tính bền vững của dự án.

Trong chương trình của Hội thảo, các đại biểu được nghe và thảo luận về một số nội dung liên quan trực tiếp đến dự án. Cụ thể là, cấu phần vệ sinh môi trường, thông qua đề tài “Nghiên cứu ứng dụng và hoàn thiện mô hình nhà tiêu sinh học phục vụ các điểm dân cư tập trung tại vùng khan hiếm nước tỉnh Hà Giang” và Kế hoạch trin khai mô hình do Liên hiệp hội tỉnh Hà Giang trình bày; cấu phần tăng cường tiếp cận nước sạch, nước uống học đường tại Cao nguyên đá tỉnh Hà Giang do Viện PHAD trình bày; báo cáo đánh giá: “Thực trạng và nhu cầu tiếp cận nhà tiêu hợp vệ sinh (HVS)” và “Công tác giám sát và kiểm tra các đơn vị cấp nước và chất lượng nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang” của Sở Y tế; “Thực trạng và nhu cầu tiếp cận nước sạch nông thôn” của Sở NN và PTNT; “Thực trạng tiếp cận nước sạch, nước uống học đường và nhà tiêu HVS tại các trường học trên địa bàn tỉnh” của Sở Giáo dục  Đào tạo; Thực trạng và nhu cầu tiếp cận nước sạch, nước uống học đường và nhà tiêu HVS của người dân, các trường học trên địa bàn huyện cao nguyên đá Đồng Văn” của UBND huyện Đồng Văn; đặc biệt là, ý kiến của đại diện lãnh đạo các xã tham gia xây dựng mô hình. Đây là mô hình được nhận định như một giải pháp sáng tạo, phù hp với địa phương và thân thiện với môi trường; có ý nghĩa thiết thực trong đời sống, xã hội, nhất là đối với những vùng khan hiếm nước. Đề xuất mô hình tại dự án được Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ - USAID đánh giá cao, đồng thời cam kết tham gia tài trợ một phần kinh phí để kích thích nâng cao chất lượng của Dự án.

Các báo cáo cho thấy, đã có nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương và sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực của các cơ quan Trung ương, các tổ chức quốc tế về các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe - môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Nhiều nội dung đã được cải thiện, tiến bộ, nhưng với đặc điểm địa hình hiểm trở, chủ yếu là đồi núi cao, dân cư sinh sống trên các triền đồi núi thưa thớt, phong tục tập quán còn lạc hậu, điều kiện tự nhiên hết sức khắc nghiệt, vào mùa mưa thường xuyên xảy ra lũ quét, lũ ống, ngập lụt dẫn đến đời sống và môi trường sức khỏe của nhân dân luôn có những khó khăn, diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân đối với vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, đặc biệt là việc xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu HVS còn hạn chế, chưa có thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng,...