Bình Dương nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới

Hiện tại 100% số xã, phường, thị trấn ở Bình Dương đạt chuẩn về y tế. có bác sĩ phục vụ. Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,7%. Số hộ nông thôn có nhà vệ sinh đạt trên 95%. Tỷ lệ chuồng trại chăn nuôi được xử lý chất thải đạt trên 90%... Hệ thống thủy lợi bảo đảm tưới cho rau màu, cây ăn quả đạt 100%, kiên cố hóa gần 100 km kênh mương, đáp ứng nhu cầu phòng chống thiên tai tại chỗ.
 
Bình Dương cũng đề ra chỉ tiêu đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 1,35%; tất cả các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và được trợ giúp pháp lý miễn phí khi có nhu cầu; 100% học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cùng các khoản đóng góp khác và được vay vốn ưu đãi để học văn hóa và học nghề... Tỉnh cũng tiếp tục vận động, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.
 
Để đạt được các mục tiêu trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương tập trung nâng cao vai trò chủ động và trách nhiệm của các cấp đảng ủy, người đứng đầu các ngành, các cấp trong quá trình chỉ đạo, triển khai xây dựng và thực hiện kế hoạch đề ra tại địa phương, đơn vị. Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề ra phương án xử lý, kiến nghị lên cấp trên.
 
Theo ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong các chương trình mục tiêu quốc gia, giải pháp cốt lõi của Bình Dương là điều phối, kết hợp lồng ghép chặt chẽ giữa các chính sách, đề án, chương trình với nhau. Cụ thể, thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nông nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ và phát triển kinh tế tập thể, đề án nhà ở cho người thu nhập thấp; thực hiện chương trình bình đẳng giới và nhiều chương trình liên quan khác. 
 
Các đơn vị chức năng của tỉnh cần tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỉnh tiếp tục ưu tiên nguồn ngân sách đầu tư cho các công trình mang tính lan tỏa, liên kết, thu hút đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh..../.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất