Bộ Tài chính công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân năm 2022
Báo cáo ngân sách dành cho công dân thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách theo chuẩn mực quốc tế

Đây là năm thứ 8 liên tiếp Bộ Tài chính xuất bản Báo cáo ngân sách dành cho công dân kể từ năm ngân sách 2015. Việc công khai Báo cáo NSNN dành cho công dân hàng năm là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch ngân sách ở Việt Nam thông qua đánh giá của các tổ chức minh bạch quốc tế.

Bằng ngôn ngữ và hình thức thể hiện đơn giản, dễ hiểu thông qua các hình ảnh, bảng, biểu đồ, Báo cáo giúp người dân bình thường, ngay cả những người nắm ít kiến thức về tài chính - ngân sách đều có thể tiếp cận và nắm bắt được các thông tin cơ bản về NSNN. Thông qua đó, người dân có thể tham gia giám sát việc quản lý, sử dụng ngân sách và có thể đóng góp tiếng nói của mình đối với vấn đề phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN đến Quốc hội thông qua các Đại biểu quốc hội.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán NSNN năm 2022 sẽ cung cấp cho người dân những thông tin cơ bản nhất về đánh giá thực hiện NSNN năm 2021 gồm: Bối cảnh thực hiện NSNN năm 2021; chính sách tài khóa ứng phó với dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ người dân; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đến ngày 15/10/2021; ước thực hiện NSNN năm 2021.

Báo cáo cung cấp những thông tin, số liệu cơ bản nhất về các căn cứ vĩ mô cơ bản xây dựng dự toán, mục tiêu, nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2022, cũng như dự toán thu chi - ngân sách, cân đối ngân sách, cơ cấu các khoản nợ công.

Bên cạnh đó, Báo cáo còn cung cấp thêm các thông tin về dự kiến kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 và giải pháp triển khai thực hiện, làm căn cứ để xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Hiện nay, Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trình Quốc hội được Bộ Tài chính đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng./.

Thành Hưng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất