Để trở thành doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia
Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương.

CÁC TIÊU CHÍ

PV: Thưa ông, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) để theo đuổi các tiêu chí để trở thành doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG?

Ông Vũ Bá Phú: Chương trình THQG Việt Nam là chương trình XTTM đặc thù, dài hạn của Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện. Một trong số các hoạt động của Chương trình là xét chọn sản phẩm của doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia. Một trong số các tiêu chí quan trọng để được xét chọn là sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia đó là đầu tư của doanh nghiệp cho hoạt động R&D.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, tốc độ trở thành yếu tố quan trọng hơn quy mô trong cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, đầu tư cho hoạt động R&D sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên phương diện doanh nghiệp và sản phẩm.

Được vinh danh là doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG chỉ là bước khởi đầu để đồng hành với Chương trình THQG. Trong quá trình tham gia Chương trình, doanh nghiệp được Chương trình hỗ trợ quảng bá sản phẩm nhưng đồng thời có trách nhiệm tạo sự lan tỏa tích cực, tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực tăng cường đổi mới, sáng tạo, phát triển thương hiệu sản phẩm bền vững, góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh của thương hiệu sản phẩm, cho ngành/lĩnh vực và thương hiệu quốc gia Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế.

Vì vậy, nghiên cứu và phát triển sản phẩm luôn là một trong các yếu tố được đánh giá khắt khe nhất khi các doanh nghiệp muốn xét chọn sản phẩm đạt THQG. Vấn đề này rất cần thiết và quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp.

PV: Thưa ông, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam đang có lợi thế như thế nào trong việc phát triển thị trường trong nước cũng như có thêm các cơ hội giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường quốc tế?

Ông Vũ Bá Phú: Chương trình THQG Việt Nam là chương trình XTTM đặc thù, dài hạn của Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành triển khai thực hiện nhằm xây dựng hình ảnh và quảng bá cho thương hiệu quốc gia Việt nam thông qua việc quảng bá các sản phẩm chất lượng, thương hiệu có uy tín của Việt Nam. Vì vậy, Doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam có một số lợi thế sau:

Một là, được sử dụng Biểu trưng của THQG Việt Nam và hệ thống nhận diện THQG Việt Nam trong công tác quản trị kinh doanh và truyền thông thương hiệu.

Hai là, được hỗ trợ kỹ thuật từ Chương trình về nâng cao năng lực xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu

Ba là, được hỗ trợ quảng bá thương hiệu ở thị trường trong nước và quốc tế. Cụ thể: 

Đối với thị trường trong nước, Bộ Công Thương là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp về Chương trình THQG Việt Nam và các sản phẩm đạt THQG trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài Truyền hình, Đài tiếng nói Việt Nam, báo giấy, báo điện tử…

Đối với thị trường quốc tế, Bộ Công Thương là đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ VHTT DL, hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, hệ thống tham tán Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác quốc tế, các kênh truyền thông quốc tế triển khai truyền thông cho các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia nhằm giúp tăng cường nhận biết các sản phẩm đạt THQG Việt Nam đến khách hàng, người tiêu dùng quốc tế, đồng thời giúp gia tăng giá trị THQG trên thị trường quốc tế.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP ĐẠT THQG

PV: Ông có thể chia sẻ về ý nghĩa của việc phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội đối với những doanh nghiệp đạt THQG?

Ông Vũ Bá Phú: Phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội trở thành xu hương và là những tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng đối với doanh nghiệp trên toàn thế giới. Đối với những thị trường phát triển, nó đã trở thành  những tiêu chí bắt buộc. Để góp phần nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng như quảng bá hiệu quả các sản phẩm đạt THQG trên thị trường quốc tế thì yếu tố Phát triển bền vững và Trách nhiệm xã hội đã trở thành tiêu chí bắt buộc trong quá trình xét chọn doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG Việt Nam.

Doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG xây dựng niềm tin của khách hàng vào nhãn hàng thông qua các cam kết về trách nhiệm xã hội và môi trường, luôn đặt vấn đề sức khỏe vào trọng tâm của việc phát triển sản phẩm, hướng tới mục tiêu “xanh hóa” trong việc phát triển.

Sự quan tâm của doanh nghiệp đạt THQG Việt Nam đối với phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội sẽ góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam – một quốc gia có hàng hóa, dịch vụ chất lượng, có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

PV: Thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng liên tục thay đổi, các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp THQG nói riêng cần phải có chiến lược kinh doanh như thế nào để đáp ứng nhu cầu của thị trường?

Ông Vũ Bá Phú: Thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng sẽ luôn là tín hiệu định hướng cho doanh nghiệp trong việc cung cấp sản phẩm hàng hóa và dịch vụ ra thị trường. Do vậy, việc đầu tiên mà các doanh nghiệp cần thực hiện đó là chủ động khảo sát, lắng nghe ý kiến từ người tiêu dùng, sau đó đưa ra những phương án, kế hoạch để làm sao thỏa mãn được những nhu cầu đó.

Không những thế, các nhu cầu mới cho sản xuất và tiêu dùng, kỳ vọng của người tiêu dùng thay đổi đòi hỏi doanh nghiệp cần thay đổi việc sản xuất, kinh doanh cho phù hợp.

Việc đẩy mạnh nghiên cứu thị trường nói riêng và nghiên cứu phát triển nói chung, cùng với đổi mới công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc của thị trường tốt hơn.

Chiến lược kinh doanh chỉ tập trung vào cắt giảm chi phí sẽ kém hiệu quả hơn chiến lược cung cấp sản phẩm và dịch vụ một cách sáng tạo. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chí đổi mới sáng tạo mà doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG luôn theo đuổi, vì nếu không đổi mới sáng tạo thì doanh nghiệp không thể tồn tại và phát triển trong một môi trường biến động nhanh, linh hoạt và có tính cạnh tranh cao.

Duy Phong (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất