Hậu Giang đạt mức tăng trưởng 11%, cao nhất khu vực ĐBSCL sau 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, sự giám sát, phối hợp có hiệu quả của HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, sự điều hành quyết liệt, chủ động, sáng tạo của UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tập trung phục hồi sản xuất kinh doanh nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Theo Cục Thống kê tỉnh, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 (theo giá so sánh 2010) ước tính được 12.540 đồng, đạt 48,44% kế hoạch năm, tăng 11,00% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 5,99% của 6 tháng đầu năm 2021, mức tăng này cho thấy nền kinh tế của tỉnh đang dần phục hồi.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước được 2.958 tỉ đồng, tăng 4,49% (6 tháng năm 2021 tăng 2,33%), đạt 43,32% kế hoạch năm, đóng góp 1,13 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng cao so cùng kỳ, chủ yếu do có sự chuyển đổi cơ cấu sản phẩm có giá trị thấp sang các sản phẩm có giá trị cao hơn, cũng như các sản phẩm có giá trị cao trong năm nay có tăng trưởng tốt. Vì vậy, góp phần làm tăng giá trị của cả khu vực.

Khu vực công nghiệp và xây dựng ước thực hiện được 3.801 tỉ đồng, tăng 26,26% (6 tháng năm 2021 tăng 9,46%), đạt 54,40% kế hoạch năm, đóng góp 7 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Ngành công nghiệp tăng 30,81% (6 tháng năm 2021 tăng 10,10%), đóng góp 6,72 điểm phần trăm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng 84,16%, tăng 11,39%, sản xuất và phân phối điện chiếm 14,42% ngành công nghiệp, tăng 750,59%. Ngành xây dựng tăng 5,72% (6 tháng năm 2021 tăng 6,61%), đóng góp 0,28 điểm phần trăm.

Khu vực dịch vụ ước được 4.688 tỉ đồng, tăng 5,03% (6 tháng năm 2021 tăng 6,85%), đạt 49,19% kế hoạch năm, đóng góp 1,99 điểm phần trăm vào mức tăng GRDP. Trong đó, một số ngành tăng trưởng cao so với cùng kỳ góp phần vào sự tăng trưởng chung của cả khu vực như hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ, bán buôn, bán lẻ; nghệ thuật, vui chơi và giải trí; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội.

Quy mô nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 đạt 21.305 tỉ đồng. Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế 6 tháng đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 22,73%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,94%; khu vực dịch vụ chiếm 38,79%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,54%. Nhìn chung, cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2022 có sự dịch chuyển giữa các khu vực so với cùng kỳ.

Hậu Giang đã triển khai có hiệu quả và kịp thời các giải pháp phòng chống dịch Covid-19. Kinh tế đã được phục hồi tích cực và đạt mức tăng trưởng 11%, cao nhất khu vực ĐBSCL và xếp thứ 8 trong cả nước. Trong đó, công nghiệp tăng trưởng đột phá với 30,8%, công tác phát triển đô thị có bước phát triển, số dự án đầu tư phát triển nhà ở đô thị tăng nhanh./.

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất