Hậu Giang tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính

 Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Đề xuất mô hình, sáng kiến, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” năm 2022 vừa được Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh  ban hành 

Theo kế hoạch này, đối tượng tham gia cuộc thi là tập thể, cá nhân công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan ngành dọc, tổ chức chính trị, xã hội; người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Mô hình, sáng kiến, giải pháp dự thi tập trung vào 6 nội dung công tác CCHC gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Yêu cầu đặt ra đối với các bài dự thi là phải có tính mới, thiết thực, thể hiện sự sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu, đề xuất cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện CCHC; có thể nhân rộng triển khai áp dụng trong thực tiễn quản lý, giải quyết công việc, thủ tục hành chính, có khả năng đột phá cho công tác CCHC của tỉnh, cơ quan, đơn vị và không được trùng lắp ý tưởng đối với các mô hình, sáng kiến, giải pháp đã áp dụng trong tỉnh hoặc đã được công khai áp dụng ở các địa phương ngoài tỉnh. Mặt khác, nội dung dự thi chưa từng công bố tại các tạp chí, sách báo trong và ngoài nước, các cuộc thi khác hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng; là lần đầu tiên áp dụng hoặc thử nghiệm; có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC của tỉnh và của cơ quan, đơn vị…

Thông qua việc tổ chức cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về CCHC; các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác này; phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể trong thực hiện công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành; phấn đấu cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI, ICT… Từ đó, lựa chọn những mô hình, sáng kiến, giải pháp CCHC có giá trị ứng dụng thực tiễn cao để hoàn thiện, triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Cuộc thi được chia thành 2 vòng gồm vòng sơ khảo và vòng bảo vệ ý tưởng. Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho mô hình, sáng kiến, giải pháp đạt giải nhất, giải nhì và giải ba; Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho các mô hình, sáng kiến, giải pháp đạt giải khuyến khích./.

 

Giao Tuyến

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất